SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
SDE Business Law - HD206
Title: SDZ Obchodní právo
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Annotation - Czech
Státní doktorská zkouška se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou.
Last update: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Teaching methods - Czech

Zkouška - odborná rozprava nad tématem ke zjištěním přehledu studenta o doktrinálním a judikatorním náhledu na danou oblast obchodního práva. Téma bude určeno vylosováním jedné otázky ze souboru otázek předepsaných pro oborovou státní zkoušku. Nejedná se však o plnou shodu s touto zkouškou magisterského studia - doktorand by měl osvědčit všeobecný přehled, znalost problematických aspektů a schopnost o nich diskutovat s členy komise.

Last update: Patěk Daniel, doc. JUDr., Ph.D. (21.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html