SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
SDE Private International Law and International Trade Law - HD204
Title: SDZ Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 STEX [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Státní doktorská zkouška se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html