SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech and Czechoslovak Legal History I - HB0891
Title: CŽV - České a československé právní dějiny I
Guaranteed by: Department of Legal History (22-KPD)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C [hours/week]
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: 89
Guarantor: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Teacher(s): doc. JUDr. Vladimír Kindl
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
doc. JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Class: právní dějiny
Classification: Law > Legal History
K//Is co-requisite for: HB0892
Annotation - Czech
Last update: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1992. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je ve výkladu kladen na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou. Předmět umožňuje pochopit kontinuitu právního vývoje na našem území a kořeny současného práva platného
Literature - Czech
Last update: SEJDJ5AJ (01.12.2014)
Obligatory:
  • Malý, K. a kol.. Dějiny českého a čsl. práva do r. 1945, 4. vydání. Leges. Praha. 2010.
Recommended:
  • Adamová, K., Soukup L.. Prameny k dějinám práva v českých zemích, 2. vyd.. Aleš Čeněk. Plzeň. 2010.
  • Malý, K.. Trestní právo v Čechách v 15. - 16. století. UK. Praha. 1989.
  • Janák, J., Hledíková, Z., Dobeš, J.. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha. 2007.
  • ed. Malý, K., Soukup, L.. Vývoj české ústavnosti 1618 - 1918. Karolinum. Praha. 2006.
Syllabus -
Last update: Alena Votýpková (04.04.2016)

Czech and Czechoslovak Legal History forms part of the State Examination taken after the 2nd semester of Master’s programme of study.

The course deals with the development of Czech law, the state and its administration from the earliest Přemyslid period up to the year 1945. The course focuses particularly on the period of the 19th and 20th century with special emphasis on the historical development of modern legal systems and their relationship to the law currently applied, as well as the historical development of the Czech and Czechoslovak statehood.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html