SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Molecular Biology - Practical Training - GF380
Title: Praktická cvičení z molekulární biologie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (27.09.2021)
Praktický předmět zahrnující techniky molekulární biologie, konkrétně izolaci DNA, stanovení koncentrace, PCR a gelová elektroforéza, štěpení restrikčními endonukleázami a další. Poslední část zahrnuje seminář v počítačové učebně o možnostech sekvenace a analýze získaných sekvencí, například identifikace neznámé sekvence, vyhledání a porovnání podobných sekvencí apod.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (30.09.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících požadavků

  • absolvování všech praktických cvičení
  • účast na závěrečném semináři a shrnutí (prezentování) dosažených výsledků
Literature - Czech
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (27.09.2021)

Volitelná:

  • . kapitoly 6 a 7. In Dr. Rumlová a kol.. Základní metody genového inženýrství . : , , s. -. ISBN 80-86313-12-3..

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (27.09.2021)

1)      Praktika I - Izolace DNA– izolace vlastní genomové DNA z bukálního stěru pomocí izolačního kitu, stanovení koncentrace a čistoty (laboratoř).

2)      Praktika II - PCR– namnožení úseku genu, restrikční štěpení (laboratoř).

3)      Praktika III - Gelová elektroforéza, přečištění fragmentu, stanovení koncentrace a odeslání na sekvenování (laboratoř).

4)      Seminář - Analýza DNA sekvence (v počítačové učebně) – seminář na téma Sekvenování, formáty sekvencí, identifikace neznámé sekvence, párové porovnání vlastní sekvence se sekvencí z databáze, mnohonásobné porovnání všech sekvencí s ostatními ze skupiny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html