SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Current strategies in pharmacotherapy - GF360
Title: Moderní strategie ve farmakoterapii
Guaranteed by: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021 to 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:14/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.
Co-requisite : GF340
Annotation - Czech
Last update: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. (30.09.2021)
Intenzivní vědecký pokrok v posledních dvou desetiletích pomáhá stále detailněji určovat molekulární podstatu řady onemocnění a definovat nové cíle léčby. Tento progres logicky stimuluje rozvoj moderních farmakoterapeutických strategií, které cílí na nově identifikované molekulární struktury a významně tak doplňují dosud používaná konvenční léčiva a terapeutické postupy. Základní informace o současných léčivech, mechanizmech jejich působení a uplatnění v klinické praxi získávají studenti v profilovém předmětu Farmakologie. Pro obsahovou náročnost nicméně není v těchto předmětech možné poskytnout dostatečný prostor pro osvětlení nových terapeutických přístupů a detailnější popis aktuálních trendů ve farmakoterapii a vývoji nových léčiv. Předmět Moderní strategie ve farmakoterapii posluchačům nabízí možnost seznámit se s oblastí, která formuje budoucí směřování humánní medicíny. Cílem předmětu je umožnit studentům orientovat se v těchto oblastech: 1) moderní léčebné strategie a jejich uplatnění v klinické praxi a 2) nové molekulární cíle působení léčiv a jejich implementace do farmakoterapie závažných onemocnění. Erudice v této oblasti jim pomůže k úspěšnému zapojení do praxe, a to nejen ve firmách či institucích orientujících se na výzkum a vývoj.
Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (18.12.2017)

moderní farmakoterapie, trendy ve vývoji léčiv, nové cíle léčiv, genová terapie, imunoterapie, personalizovaná medicína

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. (25.10.2019)

Předmět je zakončen písemným testem z přednášených témat. Test je tvořen deseti otázkami. U každé otázky jsou na výběr čtyři odpovědi, přičemž pouze jedna je správná. Za každou správně zodpovězenou otázku je jeden bod. Bodové ohodnocení 10-9 je známkován výborně, 8-7 velmi dobře a 6-5 dobře.

Zápis na zkoušku:

 • probíhá výlučně přes SIS
 • je možné se přihlásit/odhlásit nejpozději ve 1200 v den předcházející zkouškovému testu

Identifikace u zkouškového testu:

 • Pro identifikaci je nutné mít u sebe oficiální doklad totožnosti (přípustné jsou občanský průkaz, cestovní pas a ISIC karta).
Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. (25.10.2019)

Povinná:

Doporučená:

 • Vzhledem k charakteru předmětu, který studenty seznamuje s vývojovými trendy posledních několika let, je zájemcům možné doporučit literaturu ve formě recentních článků v odborných časopisech (samostudium).

Volitelná:

 • Lisa H. Butterfield

  Howard L. Kaufman

  Francesco M. Marincola. Cancer Immunotherapy principles and practice. New York: Demos Medical Publishing, 2017, 172-560 s. ISBN 9781620700976.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (18.12.2017)
 1. Genová terapie: historie, hlavní principy, současné trendy

 2. Imunoterapie a buněčná terapie: historie, hlavní principy, současné trendy

 3. Moderní systémy řízené distribuce léčiv: historie, hlavní principy, současné trendy

 4. Individualizace farmakoterapie

 5. Moderní strategie ve farmakoterapii onkologických onemocnění: nově identifikované molekulární cíle, využití těchto cílů a uplatnění nových léčebných strategií

 6. Moderní strategie ve farmakoterapii autoimunitních onemocnění: nově identifikované molekulární cíle, využití těchto cílů a uplatnění nových léčebných strategií

 7. Moderní strategie ve farmakoterapii onemocnění kardiovaskulárního systému a CNS: nově identifikované molekulární cíle, využití těchto cílů a uplatnění nových léčebných strategií

Registration requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (18.12.2017)

Předmět Moderní strategie ve farmakoterapii lze zapsat až po absolvování předmětu Farmakologie II nebo dříve vyučovaného předmětu Farmakologie letní semestr.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (18.12.2017)

Přednášky v rozsahu 14 vyučovacích hodin za semestr.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html