SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Toxicity of Natural Substances - GF353
Title: Toxicita přírodních látek
Guaranteed by: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany (16-16230)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:42/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Co-requisite : GF340
In complex pre-requisite: GF1004
Annotation - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. (21.02.2022)
Předmět uvádí jak reálnou, tak potenciální toxicitu přírodních látek, vyskytujících se v rostlinách, houbách (oddělení Eumycota, i houbách vláknitých), sinicích, řasách a suchozemských a mořských živočiších především pro člověka, ale i pro některé druhy domácích zvířat. V uvedených biologických systémech definuje toxické sloučeniny, jejich biologický (toxický) účinek, možnost vstupu do organismu a obraz intoxikace. Zabývá se možnými projevy toxicity jak v případě léčivých rostlin, tak u rostlin, které jsou obecně pokládány za jedovaté a také u rostlin, u kterých byly na základě nedávných studií nalezeny toxické sloučeniny a mohou představovat určité nebezpečí z důvodů ne zcela plné informovanosti. Z toho pohledu popisuje také toxicitu u hub, řas a mořských živočichů, využívaných jako potrava, resp. výskyt nutraceutik. Rozebírá rovněž možné nežádoucí interakce s ostatními látkami v případě příjmu těchto léčivých rostlin, hub, potravinářských řas a živočichů. Cílem předmětu je poskytnout znalosti o toxických látkách pocházejících nejen z vegetabilního materiálu, ale také ze suchozemských a mořských živočichů, protože s těmito organismy přichází středoevropská populace stále více do styku.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. (21.02.2022)

Písemná zkouška – 25 otázek (10 vypisovacích, 15 kvízového charakteru). 50% účast na přednáškách.

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. (21.02.2022)

Povinná:

  • Hrdina, Vratislav, Jahodář, Luděk, Hrdina, Radomír, Martinec, Zdeněk, Měrka, Vladimír. Přírodní toxiny a jedy. Praha: Galén : Karolinum, 2004, 302 s. ISBN .

Doporučená:

  • Plačková, Silvia Kresánek, Jaroslav, Cagáňová, Blažena. Intoxikácie hubami, rastlinami a živočíšnymi toxínmi. Bratislava: Herba, 2013, 176 s. ISBN 978-80-89631-10-0.
  • Novák, Jan. Jedovaté rostliny kolem nás. Praha: Grada, 2007, 176 s. ISBN 978-80-247-1549-0.
  • Valenta, Jiří. Jedovatí hadi : intoxikace, terapie. Praha: Galén, 2008, 401 s. ISBN 978-80-7262-473-7.
  • Bruneton, Jean. Toxic Plants : dangerous to humans and animals. Hampshire: Intercept Publ., 1999, 545 s. ISBN 1-898298-62-9.
  • Dauncey, Elizabeth A.. Poisonous plants : a guide for parents & childcare providers. Richmond: Kew Publishing, 2010, 180 s. ISBN 978-1-84246-406-9.
  • Turner, Nancy J., Aderkas, P. von. The North American guide to common poisonous plants and mushrooms. Portland: Timber Press, 2009, 375 s. ISBN 978-0-88192-929-4.
  • Dauncey, Elizabeth A., Larsson, S.. Smrtící rostliny: přírodní historie jedovatých rostlin světa.. : Volvox Globator, 2019, 224 str. s. ISBN 978-80-7511-463-1.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. (21.02.2022)

Obecná charakteristika toxických látek

Toxiny, jejich výskyt ve vegetabilním (rostlinném), houbovém a živočišném (vyšší živočichové) materiálu, cesty vstupu toxinů a jejich projev v organismu, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece (na příkladech), příležitost k intoxikaci při používání léčivých drog, potravy.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin I

Monoterpeny (toxické složky silic), seskviterpeny, seskviterpenové laktony, diterpeny, triterpeny: výskyt, biologické účinky a vývoj toxicity.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin II

Saponiny triterpenové a steroidní, steroidy, kardenolidy a bufadienolidy.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin III

Glykosylované metabolity – kyanogenní glykosidy, glukosinoláty; acetogeniny – alifatické (neobvyklé alifatické kyseliny včetně mastných kyselin, polyiny, alifatické nitrosloučeniny), cyklické (polyketidy, deriváty floroglucinu, složené acetogeniny, např. kannabinoidy).

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin IV

Alkaloidy chinolizidinové, pyridinové, piperidinové, tropanové, isochinolinové.

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin V

Alkaloidy indolové, chinolinové, diterpenové, steroidních, alkaloidy ostatních struktur, toxické proteiny (hemaglutininy).

Toxicita sekundárních metabolitů rostlin VI

Fenolové sloučeniny (cinnamáty, jednoduché fenoly, fenylpropany, chinony, třísloviny, anthranoidy, ostatní fenolové látky), aromatické nitrosloučeniny (aristolochové kyseliny).

Toxiny sinic a řas

Purinové deriváty, makrolidy, cyklické sloučeniny, další toxické látky).

Houbové toxiny I

Obsahové látky mikromycet (mikroskopických hub).

Houbové toxiny II

Obsahové látky makromycet (kloboukatých hub).

Toxiny mořských živočichů

Toxické látky obsažené v bičíkovcích, žahavcích a měkkýších.

Toxiny suchozemských živočichů I

Členovci (pavouci, štíři, roztoči, hmyz).

Toxiny suchozemských živočichů II

Plazi evropského i mimoevropského regionu.

Neočekávané projevy toxických látek

Výskyt toxických látek v některých vegetabilních drogách neevropského regionu, interakce toxických látek se složkami potravy nebo navzájem, citlivost domácích zvířat vůči některým toxinům.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D. (21.02.2022)

Přednášky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html