Pharmaceutical Botany II - GF338
Title: Farmaceutická botanika II
Guaranteed by: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany (16-16230)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:42/28, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 270 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Co-requisite : GF337
Incompatibility : GF126
Interchangeability : GF126
Is pre-requisite for: GF035
Examination dates   SS schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)
Výuka Farmaceutické botaniky II je soustředěna na farmaceuticky významné druhy vyšších rostlin taxonů Gymnospermophyta a Angiospermophyta. Studenti jsou seznámeni se systematickým zařazením těchto rostlin, jejich stručným popisem, obsahovými látkami a významem v současné farmacii. Při výuce je kladen důraz na charakteristické rysy a prvky poznání těchto rostlin, které mají studentům pomoci v případě potřeby se orientovat při případné konzultaci. Ve výčtu taxonů je věnována pozornost asijským rostlinám, které tvoří v poslední době stále větší podíl v evropském a českém lékopise.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Zápočet v letním semestru je složen ze 3 částí:

a) vyhovujícího 1. průběžného testu (25 rostlin),
b) vyhovujícího 2. průběžného testu (25 rostlin),
c) 100% docházky na praktická cvičení.

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1) Praktické části:

poznání 15 živých léčivých rostlin v dózách, které byly vybrány podle „Seznamu léčivých rostlin k praktické zkoušce z farmaceutické botaniky“

2) Teoretické části:

písemná forma; test obsahuje 28 otázek zčásti kvízového charakteru (správné jsou 1-3 odpovědi), zčásti charakteru popisného (1-3 slova).

Klasifikace zkoušky je následující:

 • Neuspěl - do 59,99 %
 • Dobře - 60,00 – 70,00 %
 • Velmi dobře - 70,25 – 85,00 %
 • Výborně - 85,25 – 100 %
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Povinná:

 • Jahodář, Luděk. Farmakobotanika : semenné rostliny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011, 278 s. ISBN 978-80-246-2015-2.
 • Rahfeld, Bettina. Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen. Heidelberg: Spektrum, 2011, 326 s. ISBN 978-3-8274-2781-6.

Doporučená:

 • Deyl, Miloš, Hísek, Květoslav. Naše květiny. Praha: Academia, 2001, 690 s. ISBN 80-200-0940-X.
 • Průša, David. Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. Brno: Computer Press, 2005, 328 s. ISBN 80-251-0262-9.
 • Kubát Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002, s. ISBN 80-200-0836-5.
 • Kolektiv autorů. Květena České republiky 1-8 díl. Praha: Academia, 1998, s. ISBN .
 • Rahfeld, Bettina. Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen. Heidelberg: Spektrum, 2011, 326 s. ISBN 978-3-8274-2781-6.
 • Eschrich, Walter. Pulver-Atlas der Drogen der deutschsprachigen Arzneibucher. Stuttgart: Deutsch. Apoth. Vlg., 1999, 364 s. ISBN 3-7692-2505-8.

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Systematika rostlin

Pteridophyta: morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika; Equisetophyta: morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika; Gymnospermní taxony: obecná charakteristika nahosemenných; Angiospermní taxony: obecná charakteristika krytosemenných rostlin

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných nahosemenných čeledí, jejich rodů a druhů: Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae.

Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí z taxonomické jednotky Magnoliopsida: Myristicaceae, Lauraceae, Monimiaceae, Piperaceae, Illiciaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Podophyllaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Betulaceae, Hamamelidaceae, Caraophyllaceae,  Amaranthaceae

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Polygonaceae, Theaceae, Hypericaceae, Ericaceae, Cucurbitaceae, Caricaceae, Primulaceae, Passifloraceae, Brassicaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Salicaceae,Malvaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae, Urticaceae, Cannabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Rutaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapindaceae, Crassulaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Rosaceae, Amygdalaceae, Linaceae, Erythroxylaceae, Zygophylaceae,

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Fabaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Aquifoliaceae, Rhamnaceae, Eleagnaceae, Santalaceae, Viscaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Araliaceae, Apiaceae, Adoxaceae, Valerianaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Loganiaceae, Rubiaceae, Menyanthaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Lamiaceae, Verbenaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Solanaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae,

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Pedaliaceae, Acanthaceae, Oleaceae

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Lobeliaceae, Asteraceae

Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí z taxonomické jednotky Liliopsida: evoluce, rozšíření, morfologické rozdíly vzhledem k dvouděložným rostlinám, praktický význam: čeledi  Melanthiaceae, Colchicaceae, Lialiaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Amaryllidaceae, Ruscaceae.

Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných čeledí, Aloaceae, Dioscoreaceae, Bromeliaceae, Musaceae, Zingiberaceae, Poaceae, Arecaceae, Araceae. Alismataceae.

Úvodní informace k botanické nomenklatuře a vysvětlení morfologických termínů, morfologie rostlinných částí: kořene, stonku, listu, květu a plodu; identifikační znaky a sporné taxony; řády Fagales (Fagaceae), Ericales (Ericaceae, Vacciniaceae).

Identifikační znaky a sporné taxony: řády Violales (Violaceae), Capparales (Brassicaceae), Malvales (Malvaceae, Tiliaceae), Myrtales (Oenotheraceae), Fabales (Fabaceae), Rhamnales (Rhamnaceae).

Identifikační znaky a sporné taxony; řády Araliales (Apiaceae), Lamiales (Lamiaceae), Scrophulariales (Scrophulariaceae), Asterales (Asteraceae: Cichorioideae, Asteroideae).

 

Praktická cvičení

Mikroskopie: sinice, řasy, houby, lišejníky

Mikroskopie: mechorosty, výtrusné cévnaté rostliny 

Mikroskopie: nahosemenné rostliny (stavba květu)

Mikroskopie: krytosemenné rostliny (stavba květu)

Praktické poznávání farmaceuticky a toxikologicky významných rostlin na zahradě léčivých rostlin (3x)

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Přednášky, praktická cvičení v mikroskopické laboratoři, praktická cvičení z poznávání farmaceuticky a toxicky významných rostlin na zahradě léčivých rostlin