SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pharmaceutical Botany I - GF337
Title: Farmaceutická botanika I
Guaranteed by: Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany (16-16230)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Is co-requisite for: GF338
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)
V rámci kurzu Farmaceutická botanika I se studenti seznámí se základy anatomie, histologie, anatomie a morfologie farmaceuticky významných rostlin. Dalším předmětem kurzu je biogeneze základních primárních a sekundárních farmaceuticky důležitých metabolitů rostlin a objasnění regulace fyziologických procesů rostlin.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)

Zápočet z Farmaceutické botaniky I se skládá z následujících studijních povinností:

  1. 1 průběžný test: z cytologie, anatomie, morfologie (20 otázek, minimum 12 správných odpovědí)
  2. 1 průběžný test: z biochemie a fyziologie rostlin (10 otázek, minimum 6 správných odpovědí)
  3. poznávání a popsání 3 mikroskopických preparátů (nutno poznat alespoň 2),
  4. 100 % účast na praktických cvičeních.
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.12.2017)

Povinná:

  • Jahodář, Luděk. Farmakobotanika : semenné rostliny . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011, 278 s. ISBN 978-80-246-2015-2.

Doporučená:

  • Kalina T., Váňa J.. Sinice, řasy, houby mechorosty a podobné organismy v současné biologii . : , 2005, s. ISBN 80-246-1036-1.
  • Pavlová, Libuše. Fyziologie rostlin . Praha: Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-0985-1.
  • Procházka, Stanislav, Macháčková, Ivana, Krekule, Jan, Šebánek, Jiří. Fyziologie rostlin . Praha: Academia, 1998, 484 s. ISBN 80-200-0586-2.

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)

Anatomická část

Cytologie

základní cytoplasma

buněčné membrány

semiautonomní organely (plastidy, mitochondrie)

cytoskelet, partikule

jádro, jadérko, mitotický aparát

buněčná stěna

metaplazmatické inkluze

Histologie

pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn

soustava pletiv dělivých

soustava pletiv krycích

soustava pletiv vodivých

soustava pletiv základních

Organologie

anatomická stavba kořene

anatomická stavba stonku

anatomická stavba květu

anatomická stavba plodu

anatomická stavba semene

 

Biochemická a fyziologická část (vybrané kapitoly)

Primární a sekundární metabolismus, fotosyntéza, dýchání rostlin, glykolýza, citrátový cyklus

Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: alkaloidy – biogeneze farmaceuticky významných alkaloidů, jejich využití ve farmacii

Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: isoprenoidy - biogeneze farmaceuticky významných isoprenoidů, jejich využití ve farmacii

Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: fenolické sloučeniny, glykosidy - biogeneze farmaceuticky významných fenolických sloučenin a glykosidů, jejich využití ve farmacii

Fytohormony: regulátory rostlinného růstu

 

Systematická část

Úvod do systematické botaniky - objasnění pojmů, úloha systematiky v biologii a způsob jejího řešení, hlavní typy systémů, definice druhu jako základního taxonu; odborná nomenklatura (názvosloví) - objasnění pojmů a pravidla pro používání latinské a české odborné nomenklatury; základní rozdělení organismů

Nižší rostlin: sinice, řasy, houby, lišejníky; taxonomie, charakteristika, obsahové látky, farmaceutické využití

 

Praktická cvičení

Příprava mikroskopických preparátů, rostlinná buňka

Rostlinná pletiva

Anatomie rostlinných orgánů

 

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)

Přednášky; praktická cvičení v mikroskopické laboratoři

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html