SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Research Project I - GF333
Title: Výzkumný projekt I
Guaranteed by: Sekce pro diplomové práce (16-16999)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)
Výzkumný projekt I nabízí studentům možnost výběru experimentální práce na vybrané katedře. Smyslem projektu je vybrat spolu se školitelem vhodné experimentální téma, při kterém se student naučí samostatné práce v laboratoři a získá adekvátní množství výsledků. Předpokládá se pravidelná experimentální činnost v rozsahu jednoho semestru a povinností studenta je prezentovat své výsledky v rámci Studentské vědecké konference.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínky udělení zápočtu

  • prezentace získaných výsledků v rámci Studentské vědecké konference, které odborná komise uzná jako relevantní a dostačující k získání zápočtu 
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (17.01.2018)

Povinná:

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)

Výzkumný projekt I zahrnuje:

  • Výběr experimentální práce
  • Rešeršní práci daného tématu
  • Zvládnutí experimentálních metod potřebných k řešení
  • Vlastní měření a získání experimentálních dat
  • Vyhodnocení výsledků
  • Přípravu prezentace
  • Prezentaci výsledků v rámci Studentské vědecké konference
Entry requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)
Výzkumná témata nejsou vypisována, optimální je kontaktovat možného školitele Vaší budoucí diplomové práce a domluvit se s ním na možnosti zápisu a plnění předmětu Výzkumný projekt I.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html