SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Technology of Homoeopathic Preparations - GF250
Title: Technologie homeopatických přípravků
Guaranteed by: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:28/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F 4.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Co-requisite : GF344
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)
Předmět Technologie homeopatických přípravků (volitelný, 4. ročník) poskytuje posluchačům základní informace o podstatě a výrobě homeopatických přípravků. Okrajově se posluchači seznámí také s použitím těchto přípravků vyskytujících se v sortimentu lékáren při terapii běžných chorob nevyžadujících odbornou lékařskou pomoc Témata: Základní homeopatická pravidla, Materia medica, Suroviny pro výrobu homeopatických přípravků, Výroba homeopatických přípravků
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou

≥ 75% správných odpovědí

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

Doporučená:

 • PROCHÁZKA, Zdeněk. Homeopatie v lékárenství. Praha: Vodnář , 1995, 172 s. ISBN 80-84255-56-1.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Václav Koula (30.01.2018)
 • Historie homeopatie
 • Definice homeopatie
 • Základní homeopatická pravidla
 • Volba léku a jeho dávkování
 • Materia medica
 • Možnosti a limity homeopatie
 • Způsoby terapie běžných chorob
 • Suroviny pro výrobu homeopatických přípravků
 • Homeopatický léčivý přípravek
 • Základní homeopatické přípravky
 • Potenciace
 • Lékové formy
 • Výroba homeopatického léku
 • Stabilita
 • Výzkum v homeopatii
 • Registrace homeopatických léků
 • Způsoby terapie běžných chorob
Learning resources - Czech
Last update: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

studijní materiály FaF:

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFT/?path=farmaceutick%c3%a1+technologie

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (18.12.2017)

přednáška

seminář

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. (19.12.2017)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou

≥ 75% správných odpovědí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html