SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Veterinary Drugs - GF189
Title: Veterinární léčiva
Guaranteed by: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:28/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (F, 4.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Classification: Pharmacy > Special Core Subjects
Comes under: 4.ročník 2023/24 Farmacie
4.ročník 2023/24 Farmacie (FAR)
Co-requisite : GF339
Annotation -
The Veterinary drugs course is a continuation of the subject Pharmacology I and II. It is intended to introduce pharmacy students to the fundamental issues and specifics of veterinary drugs and their administration to animals. The course is divided into a general and a special part. The general part focuses on selected legislation, specific veterinary dosage forms, health and hygiene issues of veterinary drug administration, the basics of veterinary toxicology and other selected topics. The general part will also present essential sources of information specific to veterinary medicines. The special part will emphasize the therapy of the most common diseases of the dog and cat, focusing on drugs that students may encounter during their pharmacy practice. Teaching is performed in the form of lectures.
Last update: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen testem ze všech přednášených témat. V případě dvou neúspěšných testů je třetí termín realizován ústní zkouškou před komisí složené ze dvou akademických pracovníků.

Test se skládá ze 40 jednoduchých tzv. "single choice" otázek a k úspěšnému složení zkoušky je třeba získat nejméně 70 % správných odpovědí. Ke zkoušce postačí materiály odpřednášené v zimním semestru 2023-2024. Na test má student 60 minut. 

Bodové hodnocení testu: 40-36 bodů - 90 % - výborně; 35-32 bodů - 80 % - velmi dobře; 31-28 bodů - 70 % - dobře

Last update: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literature - Czech

Doporučená:

 • Zdeňka Svobodová, Helena Modrá a kolektiv. Veterinární toxikologie v klinické praxi. Praha: Profi Press s.r.o., 2017, s. ISBN 978-80-86726-83-0.
 • Ducháček, Lubomír Lamka, Jiří. Veterinární vademecum pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2014, 127 s. ISBN 978-80-246-2792-2.
 • Lamka, Jiří, Ducháček, Lubomír. Veterinární léčiva pro posluchače farmacie. Praha: Karolinum, 2014, 151 s. ISBN 978-80-246-2790-8.

Last update: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Syllabus - Czech

Obecné rysy veterinární farmacie a farmakologie

 • Legislativa v oblasti veterinárních léčiv
 • Specifika vybraných zvířecích druhů
 • Veterinární lékové formy
 • Administrace veterinárních léčiv
 • Ekonomické aspekty užívání veterinárních léčiv
 • Zdravotně-hygienické aspekty užívání léčiv
 • Základy veterinární toxikologie

Speciální veterinární farmacie a farmakologie

 • Léčiva infekčních chorob – antibiotika, antiprotozoika, antimykotika
 • Léčiva parazitárních chorob - anthelmintika, antiektoparazitika
 • Léčiva užívaná v terapii vybraných onemocnění - hypertenze, cukrovka, epilepsie
 • Vitamíny a minerální léčiva 
Last update: Vokřál Ivan, PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html