SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Xenobiochemistry and Patobiochemistry - GDXPSDZ1
Title: SDZ-Xenobiochemie a patobiochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Interchangeability : GDPXSDZ1
Is interchangeable with: GDPXSDZ1
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
V průběhu SDZ je ověřována znalost doktoranda z následujících oblastí: Vybrané kapitoly z farmakologie se zaměřením na disertační práci; Obecná biochemie (chemické struktury látek podílejících se na stavbě a funkci organismu, enzymologie, metabolické cesty, intercelulární a intracelulární signalizace); Molekulární biologie (biochemie přenosu dědičné informace, proteosyntézy, regulace exprese genů, metody molekulární biologie); Xenobiochemie (obecné metabolické cesty látek tělu cizích, speciální xenobiochemie se zaměřením na předmět disertační práce); Patobiochemie (molekulární základ chorob, biochemický výklad chorob a patologických stavů s vysokou incidencí v lidské populaci - dyslipoproteinemie, atherosklerosa, diabetes, nádorová transformace, biochemie zánětu), molekulární patologie chorob a stavů souvisejících s problematikou disertační práce; Laboratorní techniky biochemie v diagnostice chorob (metody, postupy, interpretace). Tematické okruhy jednotlivých disciplin jsou předem specifikovány v souladu se zaměřením disertační práce. Zkoušený dostane v průběhu státní zkoušky zpravidla (nejméně) 4 otázky. Vždy jsou položeny otázky z patobiochemie a z xenobiochemie, další otázky jsou podle zaměření disertační práce.
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

Povinná:

  • Skálová, Lenka. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3762-4.
  • Masopust, Jaroslav, Průša, Richard. Patobiochemie metabolických drah. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999, 182 s. ISBN 80-238-4589-6.
  • Alberts, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero, 2006, 630 s. ISBN 80-902906-2-0.
  • Campbell, Mary K. Farrell, Shawn O. McDougal, Owen M.. Biochemistry. null: null, 2018, 843 s. ISBN 978-1-305-96195-1.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

Základem je samostudium doporučené odborné literatury a případné konzultyce ke speciální problematice.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
Pro zvládnutí zkoušky jsou nezbytné velmi dobré znalosti z vymezené oblasti, která byla doktorandovi předem stanovena po projednání všemi členy Oborové rady.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html