SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
The Defense of Doctoral Thesis - GDXPODP1
Title: Obhajoba disertační práce
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, disse [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Interchangeability : GDPXODP1
Is interchangeable with: GDPXODP1
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
Obhajoba disertační práce probíhá na základě kladných oponentských posudků. Zpravidla sestává z prezentace vlastní experimentální práce doktorandem, prezentace posudků disertace oponenty, vyjádření se k jednotlivým posudkům doktorandem a celkové diskusi členů Oborové rady k obhajované práci.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

Po skončení obhajoby doktorandem a proběhlé veřejné diskusi, všichni přítomní členové Oborové rady neveřejně hlasují. Podmínkou úspěšného zakončení Obhajoby disertační práce je zisk hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů Oborové rady.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

Požadavkem k obhajobě disertační práce jsou kladné posudky oponentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html