SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from General Biochemistry - GDXP04
Title: Vybrané kapitoly z obecné biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Interchangeability : GDPX04
Is interchangeable with: GDPX04
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
Předmět prohlubuje znalosti metabolických drah se zaměřením na téma disertační práce. Témata: Aminokyseliny a proteiny (struktura, vlastnosti); Základy termodynamiky biologických systémů; Metabolismus cukrů (glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, vzájemné přeměny monosacharidů, metabolismus disacharidů, syntéza a štěpení glykogenu); Metabolismus lipidů (štěpení a syntéza mastných kyselin, metabolismus triacylglycerolů, metabolismus složených lipidů, metabolismus steroidů, metabolismus ketolátek); Metabolismus aminokyselin (obecné reakce aminokyselin, močovinový cyklus, degradační cesty aminokyselin, aminokyseliny jako prekurzory biologicky aktivních látek); Citrátový cyklus (enzymy a reakce citrátového cyklu, regulace, propojení metabolických cest); Dýchací řetězec a oxidační fosforylace; Transportní mechanismy a kompartmentace (transport živin v organismu, transport látek přes membrány, význam kompartmentace); Vzájemné přeměny živin a jejich regulace; Metabolismus nukleotidů (syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí, syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů,využití nukleotidů); Metabolismus porfyrinů (syntéza a odbourávání hemu, žlučová barviva).
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

Povinná:

  • Skálová, Lenka, Szotáková, Barbora Netopilová, Miloslava, Wsól, Vladimír. Základní biochemické dráhy v buňce : pracovní sešit k přednáškám z obecné biochemie pro posluchače FaF UK. Praha: Karolinum, 2014, 113 s. ISBN 978-80-246-2662-8.
  • Ledvina, Miroslav, Stoklasová, Alena, Cerman, Jaroslav. Biochemie pro studující medicíny. V Praze: Karolinum, 2009, 2 s. ISBN 978-80-246-1415-1.

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

základem je samostudium s určenými konzultacemi

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
Pro zvládnutí zkoušky jsou nezbytné základní znalosti metabolických drah a jejich vzájemná kooperace v rozsahu doporučené povinné literatury a detailní znalosti z oblasti, která je tématem disertační práce doktoranda.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html