SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Enzymology - GDXP03
Title: Enzymologie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Interchangeability : GDPX03
Is interchangeable with: GDPX03
Annotation -
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (24.09.2021)
Enzymology is a branch of biochemistry that deals with the properties, activity, and significance of enzymes. Enzymology studies kinetics of enzymes, structure, and function, as well as their relation to each other.
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (05.02.2019)

Doporučená:

  • Bisswanger, Hans. Practical enzymology. Weinheim: Wiley-VCH, 2011, 360 s. ISBN 978-3-527-32076-9.
  • Bisswanger, Hans. Enzyme kinetics : principles and methods. Weinheim (Federal Republic of Germany): John Wiley/VCH, 2002, 255 s. ISBN 3-527-30343-X.
  • Copeland, Robert A.. Enzymes : a practical introduction to structure, mechanism, and data analysis. New York: Wiley-VCH, 2000, 397 s. ISBN 0-471-35929-7.

Volitelná:

  • Rauch, Pavel, Káš, Jan, Vodrážka, Zdeněk. Enzymologie. Praha: VŠCHT Praha, 1998, 171 s. ISBN 80-7080-330-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (18.02.2019)

Pro úspěšné složení zkoušky jsou třeba základní znalosti o enzymech, jejich struktuře, mechanismech katalýzy, regulaci enzymové aktivity, o enzymové kinetice (stanovení kinetických parametrů Km a Vmax, grafické hodnocení kinetiky), jak může být enzymová reakce ovlivněna (vliv koncentrace substrátu, pH, teploty, aktivátory, inhibitory, typy inhibice), jak se stanovuje aktivita enzymu (podmínky, analytické metody, přímé a nepřímé stanovení aktivity), také o praktickém využití enzymů, izolaci enzymů, přípravě a studiu rekombinantních enzymů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html