SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters of Pharmacology and Toxicology - GDEXP05
Title: Selected Chapters of Pharmacology and Toxicology
Guaranteed by: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Interchangeability : GDEPX05
Is interchangeable with: GDEPX05
Annotation - Czech
Last update: Renáta Neznámá (19.08.2019)
Předmět se zaměřuje na obecnou farmakologii a vybrané kapitoly speciální farmakologie podle individuální potřeby doktoranda se zaměřením na téma disertační práce.
Literature - Czech
Last update: Renáta Neznámá (19.08.2019)

Povinná:

  • Katzung, Bertram G. (ed.). Basic and clinical pharmacology. New York: McGraw-Hill, 2018, s. ISBN 978-1-260-28817-9.
  • Golan, David E. Armstrong, Ehrin J. Armstrong, April W. (eds.). Principles of pharmacology : the pathophysiologic basis of drug therapy. null: null, 2017, s. ISBN 978-1-4963-2057-5.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Renáta Neznámá (19.08.2019)

Pro zvládnutí zkoušky jsou nezbytné základní znalosti obnecné farmakologie, popřípadě vybrané kapitoly speciální farmakologie v rozsahu doporučené povinné literatury a znalosti z oblasti, která je tématem disertační práce doktoranda.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html