SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Chapters from General Biochemistry - GDEXP04
Title: Selected Chapters from General Biochemistry
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Interchangeability : GDEPX04
Is interchangeable with: GDEPX04
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
Předmět prohlubuje znalosti metabolických drah se zaměřením na téma disertační práce. Témata: Aminokyseliny a proteiny (struktura, vlastnosti); Základy termodynamiky biologických systémů; Metabolismus cukrů (glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, vzájemné přeměny monosacharidů, metabolismus disacharidů, syntéza a štěpení glykogenu); Metabolismus lipidů (štěpení a syntéza mastných kyselin, metabolismus triacylglycerolů, metabolismus složených lipidů, metabolismus steroidů, metabolismus ketolátek); Metabolismus aminokyselin (obecné reakce aminokyselin, močovinový cyklus, degradační cesty aminokyselin, aminokyseliny jako prekurzory biologicky aktivních látek); Citrátový cyklus (enzymy a reakce citrátového cyklu, regulace, propojení metabolických cest); Dýchací řetězec a oxidační fosforylace; Transportní mechanismy a kompartmentace (transport živin v organismu, transport látek přes membrány, význam kompartmentace); Vzájemné přeměny živin a jejich regulace; Metabolismus nukleotidů (syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí, syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů,využití nukleotidů); Metabolismus porfyrinů (syntéza a odbourávání hemu, žlučová barviva).
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

Povinná:

  • . . In Devlin, Thomas M. (ed.). Textbook of biochemistry : with clinical correlations . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011, s. -. ISBN 978-0-470-28173-4..

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)

základem je samostudium s určenými konzultacemi

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. (27.09.2023)
Pro zvládnutí zkoušky jsou nezbytné základní znalosti metabolických drah a jejich vzájemná kooperace v rozsahu doporučené povinné literatury a detailní znalosti z oblasti, která je tématem disertační práce doktoranda.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html