SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Enzymology - GDEXP03
Title: Enzymology
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Interchangeability : GDEPX03
Is interchangeable with: GDEPX03
Annotation -
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)
Enzymology is a branch of biochemistry that deals with the properties, activity, and significance of enzymes. Enzymology studies kinetics of enzymes, structure, and function, as well as their relation to each other.
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)

Doporučená:

  • Bisswanger, Hans. Practical enzymology. Weinheim: Wiley-VCH, 2011, 360 s. ISBN 978-3-527-32076-9.
  • Bisswanger, Hans. Enzyme kinetics : principles and methods. Weinheim (Federal Republic of Germany): John Wiley/VCH, 2002, 255 s. ISBN 3-527-30343-X.
  • Copeland, Robert A.. Enzymes : a practical introduction to structure, mechanism, and data analysis. New York: Wiley-VCH, 2000, 397 s. ISBN 0-471-35929-7.

Volitelná:

  • Rauch, Pavel, Káš, Jan, Vodrážka, Zdeněk. Enzymologie. Praha: VŠCHT Praha, 1998, 171 s. ISBN 80-7080-330-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)

Pro úspěšné složení zkoušky jsou třeba základní znalosti o enzymech, jejich struktuře, mechanismech katalýzy, regulaci enzymové aktivity, o enzymové kinetice (stanovení kinetických parametrů Km a Vmax, grafické hodnocení kinetiky), jak může být enzymová reakce ovlivněna (vliv koncentrace substrátu, pH, teploty, aktivátory, inhibitory, typy inhibice), jak se stanovuje aktivita enzymu (podmínky, analytické metody, přímé a nepřímé stanovení aktivity), také o praktickém využití enzymů, izolaci enzymů, přípravě a studiu rekombinantních enzymů.

To successfully pass the exam, you need basic knowledge about enzymes, their structure, mechanisms of catalysis, regulation of enzyme activity, enzyme kinetics (determination of kinetic parameters Km and Vmax, graphical evaluation of kinetics), how the enzyme reaction can be affected (influence of substrate concentration, pH, temperature, activators, inhibitors, types of inhibition), how enzyme activity is determined (conditions, analytical methods, direct and indirect determination of activity), also about the practical use of enzymes, enzyme isolation, preparation and study of recombinant enzymes.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html