SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Enzymology - GBN029
Title: Enzymologie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:written
Hours per week, examination: summer s.:0/28, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB 3.r., 1.r.navaz.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Comes under: 1.ročník 2023/24-BLDZ volitelné
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)
Enzymologie rozvíjí poznatky získané v Základech biochemie. Enzymologie se zabývá komplexním studiem průběhu enzymových reakcí (názvosloví enzymů, struktura, enzymová kinetika, inhibice, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivity enzymů v buňce, praktické využití enzymů, izolace enzymů, příprava a studium rekombinantních enzymů). Studium enzymologie vede k pochopení role enzymů v celkovém metabolickém ději, při stanovení analytů a při sledování možných interferencí in vitro.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)

Zápočet a zkouška

Podmínky pro udělení zápočtu

 • Absolvování seminářů

 • Prezentace seminární práce na zadané téma

Požadavky ke zkoušce

 • Splnění podmínek zápočtu
 • Splnění zkouškového testu (potřeba minimálně 60 % správných odpovědí)
Literature - Czech
Last update: Eva Langhamerová (22.06.2022)

Volitelná:

 • Rauch, Pavel, Káš, Jan, Vodrážka, Zdeněk. Enzymologie. Praha: VŠCHT Praha, 1998, 171 s. ISBN 80-7080-330-4.

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)

 Témata jednotlivých přednášek a seminářů

 • Úvod do předmětu, organizace, zadání seminární práce
 • Enzymy obecně
 • Význam, příprava, izolace enzymů
 • Enzymová kinetika jednosubstrátových reakcí
 • Enzymová kinetika vícesubstrátových reakcí
 • Inhibice enzymové aktivity
 • Experimentální stanovení kinetiky enzymových reakcí
 • Vyhodnocení kinetiky enzymových reakcí pomocí počítačového programu
 • Praktické stanovení aktivity enzymů
 • Prezentace seminárních prací studentů
Entry requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)

nejsou

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)

přednášky, semináře, praktické cvičení

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (23.06.2023)
Pro úspěšné složení zkoušky jsou třeba základní znalosti o enzymech, jejich struktuře, mechanismech katalýzy, regulaci enzymové aktivity, o enzymové kinetice (stanovení kinetických parametrů Km a Vmax, grafické hodnocení kinetiky), jak může být enzymová reakce ovlivněna (vliv koncentrace substrátu, pH, teploty, aktivátory, inhibitory, typy inhibice), jak se stanovuje aktivita enzymu (podmínky, analytické metody, přímé a nepřímé stanovení aktivity), také o praktickém využití enzymů, izolaci enzymů, přípravě a studiu rekombinantních enzymů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html