SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research Project II - GBN022
Title: Výzkumný projekt II
Guaranteed by: Sekce pro diplomové práce (16-16999)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HS]
summer s.:0/0, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: 1.ZBN - akreditace
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Comes under: 1.ročník 2023/24 BLDZ volitelné
Annotation - Czech
Výzkumný projekt II navazuje na Výzkumný projekt I a nabízí studentům možnost výběru experimentální práce na vybrané katedře. Smyslem projektu je vybrat spolu se školitelem vhodné experimentální téma, při kterém se student naučí samostatné práce v laboratoři či daném výzkumném pracovišti a získá adekvátní množství výsledků. Předpokládá se pravidelná experimentální činnost v daném oboru v rozsahu dvou semestrů. Povinností studenta je uspořádat své výsledky, které musí prezentovat v rámci Studentské vědecké konference.
Last update: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (02.10.2022)
Course completion requirements - Czech

Podmínky udělení zápočtu

  • prezentace získaných výsledků v rámci Studentské vědecké konference, které odborná komise uzná jako relevantní a dostačující k získání zápočtu 

Last update: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (02.10.2022)
Syllabus - Czech

Výzkumný projekt II zahrnuje:

  • Výběr experimentální práce
  • Rešeršní práci daného tématu
  • Zvládnutí experimentálních metod potřebných k řešení
  • Vlastní práce a získání experimentálních dat
  • Vyhodnocení výsledků
  • Přípravu prezentace
  • Prezentaci výsledků v rámci Studentské vědecké konference (povinná)
Last update: Roh Jaroslav, doc. PharmDr., Ph.D. (02.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html