SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Xenobiochemistry - Practical Training - GBN019
Title: Praktická cvičení z xenobiochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/28, C [HS]
Capacity: unknown / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF361
Explanation: 1.ZBN - akreditace
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (02.01.2019)
Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. V Praktických cvičeních z xenobiochemie se studenti seznámí se základními modelovými systémy a metodami při studiu metabolismu xenobiotik, biotransformačních enzymů a faktorů, které metabolismus xenobiotik ovlivňují.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (02.01.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících požadavků

 • absolvování všech praktických cvičení
 • prezentování dosažených výsledků (PowerPoint)
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (02.01.2019)

Doporučená:

 • Skálová, Lenka. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3762-4.

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (02.01.2019)

Témata jednotlivých cvičení

 • Izolace subcelulárních frakcí jaterního homogenátu laboratorních potkanů
 • Příprava jaterních řezů
 • Izolace hepatocytů
 • Stanovení specifických aktivit některých aldo-keto reduktas
 • Spektrofotometrické stanovení aktivity konjugačních enzymů
 • Biotransformační studie modelového léčiva in vitro, TLC
 • Biotransformační studie modelového léčiva in vivo, TLC
 • Elektroforéza a imunodetekce mikrosomálních proteinů
 • Test cytotoxicity vybraných léčiv na buněčné linii
 • Celkové hodnocení získaných výsledků
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html