SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Introduction to applied Bioinformatics - GBN018
Title: Základy praktické bioinformatiky
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/28, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF332
Explanation: 1.ZBN - akreditace
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (07.12.2018)
Bioinformatika je mezioborová disciplína zabývající se ukládáním, tříděním, analýzou a interpretací souborů biologických dat. V rámci předmětu Základy praktické bioinformatiky se studenti dozvědí o možnostech využití dostupných bioinformatických databází a programů. Prakticky se studenti naučí vyhledávat informace a sekvenční data a seznámí se s možnostmi jejich využití. Tento předmět je založen hlavně na praktické práci u počítače a samostatném vyzkoušení různých webových aplikací. Probíraná témata zahrnují: vyhledávání literatury, databáze proteinových a nukleotidových sekvencí, porovnávání sekvencí a analýza jejich vlastností, hledání podobných sekvencí, restrikční analýza, návrh primerů, specializované databáze atd.
Literature
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (08.01.2019)

Recommended:

 • Selzer, Paul M. Marhöfer, Richard J., Koch, Oliver (eds.). Applied bioinformatics : an introduction. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018, 183 s. ISBN 978-3-319-68299-0.
 • Cvrčková, Fatima. Úvod do praktické bioinformatiky. Praha: Academia, 2006, 148 s. ISBN 80-200-1360-1.
 • null. . In Slabý, Ondřej. Molekulární medicína . null: null, 2015, s. -. ISBN 978-80-7492-121-6..

Syllabus - Czech
Last update: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. (07.12.2018)

1. Možnosti vyhledávání dostupné literatury

 • UKAŽ, Pubmed, Web of Science, Scopus

 • citační programy (Web EndNote, EndNote, Mendeley)

 • impakt faktor, H-index, predátorské časopisy

2.-4. Proteiny

 • proteinové databáze a vyhledávání sekvencí

 • formáty sekvencí a manipulace se sekvencemi

 • vlastnosti sekvencí, predikce domén a transmembránových úseků

 • porovnávání sekvencí, párové, mnohonásobné, vyhledání podobných sekvencí (BLAST), konstrukce fylogenetických stromů

5.-9. Nukleové kyseliny

 • databáze DNA sekvencí

 • analýza nukleotidové sekvence, vyhledání polymorfismů, restrikční analýza, klonování in silico

 • návrh primerů pro různé aplikace (qPCR, mutageneze)

 • hledání a identifikace genů, analýza „neznámých“ sekvencí, identifikace otevřeného čtecího rámce 

10. Genomové projekty - přístup k databázím, vyhledávání podobných genů

11. mikroRNA databáze - vyhledávání sekvencí, vyhledávání cílových genů

12. Specializované databáze - Expression Atlas, Enzyme apod.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html