SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Xenobiochemistry - GBN017
Title: Xenobiochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: GF237
Explanation: 1.ZBN - akreditace
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Comes under: 1.ročník 2023/24-BLDZ volitelné
Annotation - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (20.09.2023)
Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. Vysvětluje příčiny farmakologických a toxikologických následků jejich přítomnosti v živém organismu. V xenobiochemii získají studenti základní znalosti o metabolismu xenobiotik v organismu, o biotransformačních enzymech a transportních systémech a o faktorech ovlivňujících metabolismus xenobiotik.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (20.09.2023)

Zápočet a zkouška

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících požadavků

 • Aktivní účast na seminářích (povolena 1 absence)
 • Prezentace seminární práce na zadané téma

Požadavky ke zkoušce

 • Splnění podmínek zápočtu
 • Znalost přednesené látky
Literature - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (16.09.2022)

Povinná:

 • Skálová, Lenka. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3733-4.

Doporučená:

 • Gibson, G. Gordon Skett, Paul. Introduction to drug metabolism. Cheltenham, UK: Nelson Thornes Publishers, 2001, 256 s. ISBN 0-7487-6011-3.

Volitelná:

Syllabus - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (20.09.2023)

Témata jednotlivých přednášek

 • Xenobiotika - přehled, toxicita a osud v organismu
 • Biotransformační studie, vztah struktury a metabolismu
 • Modelové systémy pro studium metabolismu xenobiotik
 • Cytochromy P450
 • Flavinové monooxygenasy a další oxidační enzymy
 • Enzymy redukující xenobiotika
 • Hydrolasy xenobiotik
 • Konjugační enzymy
 • Transportní systémy xenobiotik
 • Faktory ovlivňující biotransformaci
 • Indukce, inhibice biotransformačních enzymů
 • Lékové interakce, léková rezistence
 • Genetický polymorfismus
 • Epigenetické regulace, bioinformatika
 • Extrahepatální a mikrobiální biotransformace
 • Xenobiochemie rostlin 

Semináře

 • Prezentace seminárních prací studentů
Entry requirements - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (16.09.2022)

Nejsou

Teaching methods - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (16.09.2022)
Přednášky a semináře
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (16.09.2022)

Splněné podmínky zápočtu.

Znalost přednesené látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html