SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Thesis Elaboration - GBN015
Title: Vypracování diplomové práce
Guaranteed by: Sekce pro diplomové práce (16-16999)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 30
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/290, C [HS]
summer s.:0/290, C [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: 2.ZBN - akreditace
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24 BLDZ povinné
Annotation - Czech
Vypracování diplomové práce má za cíl naučit studenty pod odborným vedením základům vědecké práce. Student si zvolí DP na základě výběru z témat vyhlášených katedrami. V zadání diplomové práce jsou uvedeny vedle tématu i zásady pro vypracování DP, doporučená literatura, školitel a termín odevzdání DP. Prvotním úkolem je zvládnutí práce s odbornou literaturou tak, aby student vytvořil přehled současných poznatků a znalostí ze zadané problematiky. Součástí DP je i zvládnutí metodických přístupů k řešení problémů ze zadané výzkumné oblasti, získání relevantních výsledků a jejich adekvátní hodnocení. Student má prokázat i schopnost získané výsledky porovnat s publikovanými údaji a náležitě je diskutovat.
Last update: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (30.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html