SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Advanced methods of forensic analysis - GBN010
Title: Pokročilé metody forenzní analýzy
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:28/14, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Comes under: 2.úsek 2022/23-BLDZ
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)
Pokročilé metody forenzní analýzy navazují na předměty Pokročilé instrumentální metody, Praktickou hematologii, Molekulární biologii a genetiku, Analýzu chemických léčiv a Pokročilé techniky analýzy látek přírodního původu a doplňují poznatky zdravotnického bioanalytika o teorii a praxi analytických postupů nox ve forenzní analýze. V rámci předmětu budou dále probírány postupy analýzy explozivních látek zneužitelných při teroristické činnosti a základy forenzní analýzy z vybraných biologických disciplín (především z forenzní genetiky a kriminalistické biologie).
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Doporučená:

  • Ho, Mat H., (ed.). Analytical methods in forensic chemistry. New York: Ellis Horwood, 1990, 440 s. ISBN 0-7458-0174-9.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Sylabus

Přednášky:

Úvod do instrumentálních analytických metod ve forenzní analýze

·         Úvod, role toxikologické bioanalýzy ve forenzní praxi. Definice a přehled nejčastěji se vyskytujících se nox.

·         Forenzní interpretace analytických výsledků, soudní toxikologie, vztah k soudnímu lékařství.

·         Pokročile detekční techniky a hmotnostní spektrometrie – význam a výhody pro využití ve forenzní analýze.

·         Chromatografické a separační metody a jejich možnosti v identifikaci nox.

·         Úpravy vzorků před forenzní analýzou.

Postupy analýz u významných syntetických a rostlinných drog

·         Analýza drog na bázi kanabinoidů, kokainu a opiátů: identifikace na základě chemické, imunochemické, instrumentální, případně mikroskopické a genetické analýzy rostlinného materiálu. Detekce těchto látek v tělních tekutinách a dalších částech l. těla

·         Analýza drog na bázi LSD – barevné testy, instrumentální analýza, spektrální metody.

·         Analýza ostatních psychotropních rostlinných drog – chemická a instrumentální analýza, včetně v biologickém materiálu a tělních tekutinách a dalších částech l. těla.

·         Analýza amfetaminu, metamfetaminu, 3,4-methylendioxymetamfetaminu (MDMA) a ostatní derivátů této skupiny.

Přístupy k analýze výbušnin a detekce stop terorismu

·         Chemické látky a směsi z nich zneužitelné k výrobě energetických materiálů a dalších explozivních látek

·         Nebezpečí experimentů s běžně dostupnými látkami vedoucím k popáleninám, požárům a výbuchům

·         Úrazy a havárie spojené s nesprávnou manipulací s energetickými materiály

·         Základní charakteristika energetických látek, výbušniny, třaskaviny

·         Analýza stop explozí

·         Analýza pachových stop výbušnin

·         Stopová analýza iniciátorů výbuchů a požárů

·         Detekce výbušných látek, ohledání místa činu, zajištění kriminalistických stop.

Analytické metody v kontrole dopingu

·         pravidla dopingové kontroly, dopingový kodex, WADA

·         seznam látek zakázaných ve sportu

·         odběr a typy vzorků v dopingové kontrole

·         analytické metody v dopingové kontrole

Postupy analýz přírodních jedů a toxinů

·         Zdroje přírodních jedů a toxinů.

·         Analýza jedů rostlinného původu.

·         Analýza toxických metabolitů sinic a řas.

·         Analýza houbových jedů a mykotoxinů.

·         Analýza jedů živočišného a bakteriálního původu.

Forenzní genetika

·         Základní přístupy forenzní analýzy biologického materiálu.

·         Specifika práce s biologickými stopami z místa činu.

·         Možnosti určení typu a druhového původu biologického materiálu a získání DNA pro další molekulární analýzu.

·         Identifikace osob a posuzování rodovosti a příbuznosti metodami analýzy DNA v kriminalistice a dalších oborech.

·         Forenzní fenotyping.

·         Určování biogeografického původu osoby.

·         Dohledávání osob (např. pachatelů trestné činnosti) ve veřejných genealogických databázích prostřednictvím vzorků vzdálených příbuzných.

·         Forenzní epigenetika.

·         Využití analýzy DNA zvířat, rostlin a mikroorganismů pro forenzní účely.

Forenzní humánní biologie a zoologie

·         Vymezení a členění forenzní (kriminalistická) biologie

·         Biologické stopy – zajišťování, balení, transport a skladování

·         Stabilita biologických stop

·         Problematika kontaminace biologických stop

·         Detekce a průkaz krve, spermatu a slin

·         Ostatní sekrety, exkrety a tkáně

·         Krevní skupiny a vylučovatelství

·         Komplexní expertiza – posloupnost a priorita zkoumání

·         Stopy smíšených biologických materiálů a interpretace výsledků

·         Forenzní trichologie – zkoumání lidských vlasů a chlupů a zvířecích chlupů

·         Forenzní zoologie – oblasti zkoumání

Teaching methods - Czech
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Přednášky, praktika a seminíře

Requirements to the exam - Czech Sign Language
Last update: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Praktická cvičení

1. Absolvování minimálně 75% praktických cvičení – možnost náhrady pouze ve výjimečných případech po domluvě s vyučujícím

2. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení – získání zápočtu

 

Zkouška

1. Zkouška z Pokročilých metod forenzní analýzy probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním

informačním systému, začátek je vždy specifikován.

2. Ke konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení.

3. Zkouška je pouze písemná, tematické okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních

materiálech – Studium KACH – Zdravotnická bioanalytika – POKROČILÉ METODY FORENZNÍ ANALÝZY

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html