SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Molecular Biology - GB280
Title: Molekulární biologie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:28/14, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Co-requisite : GB199
Incompatibility : GB019, GB312
Pre-requisite : GB275, GB276
Interchangeability : GB019, GB312
Is incompatible with: GB019
Is interchangeable with: GB019
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (21.12.2017)
Molekulární biologie se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Náplní první části předmětu je popis biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Druhou polovinu předmětu představuje výklad základních experimentálních molekulárních metodik.
Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Josef Marek (06.02.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:

 1. Aktivní účast na všech praktických cvičeních
 2. Bezchybný výpočet směsi pro PCR při závěrečném testu

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní

A) Písemná část
30 testových otázek, odpovědi ANO/NE (max. 30 bodů)
5 otázek/příkladů k stručnému písemnému zodpovězení/vyřešení (max. 15 bodů)
Celkem maximálně 45 bodů, k postupu k ústní zkoušce je zapotřebí získat minimálně 27 bodů (60 %).

B) Ústní část

Literature - Czech
Last update: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (21.12.2017)

Povinná:

 • Alberts B.. Základy molekulární biologie. : Espero Publishing, 2005, s. ISBN .
 • Šmarda J.. Metody molekulární biologie. : Masarykova Univerzita, 2005, s. ISBN .
 • Zima T.. Laboratorní diagnostika. : Galén, 2013, s. ISBN .

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Josef Marek (06.02.2018)

Přednášky:

 • Úvod
 • Modelové organizmy v molekulární biologii
 • Struktura, organizace a replikace DNA
 • Lidský genom, variabilita v genomu
 • Regulace buněčného cyklu a buněčné smrti
 • Poškození a reparace DNA
 • Struktura a typy RNA, transkripce + posttranskripční modifikace RNA
 • Genetický kód, ribosomy, translace, posttranslační úpravy a degradace proteinů
 • Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot
 • Izolace nukleových kyselin, stanovení koncentrace a čistoty NK
 • Přehled základních enzymů používaných v mol. biol. laboratořích
 • Gelová elektroforéza
 • PCR, modifikace PCR, real-time PCR
 • Sekvenování NK
 • Hybridizace, blotting
 • Klonování, metody genového transferu
 • Klinická molekulární diagnostika
 • Metody  analýzy proteinů

Praktická cvičení:

 • Izolace genomové DNA, stanovení koncentrace a čistoty
 • PCR (amplifikace genu pro amelogenin)
 • Gelová elektroforéza (molekulární analýza pohlaví)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html