Histology and histological techniques - GB278
Title: Histologie a histologické techniky
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 7
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:4/12, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: 1.ZBK
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Ivana Němečková, Ph.D.
Co-requisite : GB273
Is pre-requisite for: GB119, GB138
Examination dates   SS schedule   
Annotation -
The subject Histology and Histological Techniques is focused on teaching microscopic anatomy of tissues and organs with regard to the necessary knowledge of human anatomy and physiology for the student of Laboratory diagnostics in healthcare. It deals with general histology and then with microscopic structures of selected tissues and organs in relation to their function. It also focuses on the description of selected histological techniques with regard to the later use of applicants in practice. These techniques are also practiced in practical exercises.
Last update: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Zápočet a ústní zkouška 

Last update: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Literature - Czech

Povinná:

  • Konrádová, Václava, Uhlík, Jiří, Vajner, Luděk. Funkční histologie. Jinočany: H & H, 2000, 291 s. ISBN 80-86022-80-3.
  • Junqueira, Luiz Carlos Uchôa, Carneiro, José Kelley, Robert O.. Základy histologie. Jinočany: H & H, 1997, 502 s. ISBN 80-85787-37-7.

Last update: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Syllabus - Czech

1.      Buňka, buněčné organely, jádro a jeho součásti

2.      Specializace buněčných povrchů a typy mezibuněčného spojení

3.      Tkáň epitelová – obecné vlastnosti, morfologické a funkční rozdělení

4.      Tkáň vazivová – obecné vlastnosti, komponenty a typy vazivových tkání

5.      Chrupavky a kostní tkáně – obecná charakteristika a rozdělení. Vývoj a růst kosti

6.      Tkáň svalová – mikroskopická stavba a typy svalové tkáně. Principy a řízení procesů kontrakce

7.      Nervová tkáň – morfologická stavba neuronu, klasifikace neuronů. Neuroglie – rozdělení a funkce

8.      Histologie srdce, převodní systém srdeční, obaly srdce

9.      Histologie krevních cév. Rozdělení a funkční charakteristika cév.

10.  Monocytomakrofágový systém (retikuloendoteliální systém), histologie sleziny

11.  Trávící systém – obecná stavba trubicové části GIT

12.  Trávící systém – histologie dutiny ústní (jazyk, zuby) a slinných žláz

13.  Trávící systém – histologie jícnu a žaludku

14.  Trávící systém – histologie tenkého střeva a tlustého střeva

15.  Trávící systém – histologie jater, žlučových cest a slinivky břišní

16.  Dýchací systém – histologie dýchacích cest a plic. Čichový orgán

17.  Močový systém – histologie ledvin, jednotlivé části nefronu.

18.  Močový systém – histologie odvodných močových cest. Strukturální složky a funkce juxtaglomerulárního aparátu

19.  Mužský pohlavní systém – histologie varlete, nadvarlete, vývojová stádia mužské zárodečné buňky

20.  Ženský pohlavní systém – histologie vaječníků, vývojová stádia ženské zárodečné buňky

21.  Ženský pohlavní systém – histologie vejcovodu a dělohy, ovariální cyklus, jeho regulace a vztah k cyklickým změnám v děloze

22.  Endokrinní žlázy – histologie hypofýzy, štítné žlázy a nadledviny

23.  Histologie kůže

24.  Periferní nervový systém – rozdělení periferního nervového systému, histologie periferního nervu a ganglia

25.  Centrální nervový systém, histologie spinální míchy a mozečku

26.  Centrální nervový systém - histologie mozkové kůry, obalů CNS a složení a funkce hematoencefalické bariéry

27.  Smyslový systém – vrstvy stěny oční koule

28.  Smyslový systém – histologie orgánů sluchového a rovnovážného ústrojí ucha

29.  Zásady odběru, fixace a další postupy zpracování tkání pro účely světelné mikroskopie. Zhotovení parafinových a zmrazených řezů

30.  Zásady odběru, fixace a další postupy zpracování tkání pro účely transmisní a řádkovací elektronové mikroskopie

31.  Principy a účel fixace, druhy fixačních prostředků pro potřebu zpracování biologického materiálu

32.  Barviva v histologických technikách, rozdělení, základní barvicí postupy. Příklady přehledných barvicích metod

33.  Metody barvení lipidů, polysacharidů, pigmentů a minerálů. Impregnační metody v neurohistologii

34.  Základní principy a využití histochemie a imunohistochemie (světelné a fluorescenční)

 

Praktická cvičení

 

Základy histologických technik – přehled

 

Nácvik laboratorních postupů v histologii – histologické techniky v praxi:

Krájení na mikrotomu a kryomikrotomu

 

Nácvik laboratorních postupů v histologii – histologické techniky v praxi:

Přehledná histologická barvení parafinových řezů: Hematoxylin – eosin,

Barvení zmrazených řezů: Průkaz lipidů v histologických preparátech – olejová červeň (Oil Red)

 

 

Mikroskopická část – Obecná histologie, podpůrný a pohybový aparát

 

Mikroskopická část – Histologie kardiovaskulárního a respiračního systému

 

Mikroskopická část – Histologie gastrointestinálního traktu

 

Mikroskopická část – Histologie urogenitálního systému, endokrinní systém

 

Mikroskopická část – Histologie CNS a smyslových ústrojí

Last update: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)
Learning resources - Czech

https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KBLV/?path=histologie+a+histologick%C3%A9+techniky

Last update: Němečková Ivana, RNDr., Ph.D. (19.02.2024)