SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Research Project I - GB263
Title: Výzkumný projekt I
Guaranteed by: Sekce pro diplomové práce (16-16999)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/28, C [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZBP, ZBK 2.r.)
Guarantor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Annotation -
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)
The research project I offers students the possibility of independent experimental work at selected departments. The purpose of the project is to select a suitable experimental theme along with the supervisor, in which the student will learn how to work independently in the laboratory and obtain an adequate number of results. Regular experimentation is expected within one semester and the student's responsibility is to organize the results he / she must present during the Student Scientific Conference.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínky udělení zápočtu

  • prezentace získaných výsledků v rámci Studentské vědecké konference, které odborná komise uzná jako relevantní a dostačující k získání zápočtu 

Literature - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)

Povinná:

  • Literatura je závislá na volbě daného experimentálního tématu a bude specifikována na základě potřeby ve spolupráci se školitelem.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)

Výzkumný projekt I zahrnuje:

  • Výběr experimentální práce
  • Rešeršní práci daného tématu
  • Zvládnutí experimentálních metod potřebných k řešení
  • Vlastní měření a získání experimentálních dat
  • Vyhodnocení výsledků
  • Přípravu prezentace
  • Prezentaci výsledků v rámci Studentské vědecké konference
Entry requirements - Czech
Last update: doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (29.09.2021)
Výzkumná témata nejsou vypisována, optimální je kontaktovat možného školitele Vaší budoucí diplomové práce a domluvit se s ním na možnosti zápisu a plnění předmětu Výzkumný projekt I.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html