SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Laboratory Hematology I - GB200
Title: Laboratorní hematologie I
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:28/0, C [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB prez.2.r.)
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24-LDZ
Pre-requisite : GB275
Is pre-requisite for: GB155, GB206, GB256
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. (05.10.2021)
Hematologie je vědní obor, který se zabývá studiem krve a jejích složek. Kromě studia bílých a červených krvinek se zabývá i problematikou krevního srážení, tj. funkcí krevních destiček a koagulačních faktorů. Její úloha je dána samotnou povahou krve. Jedná se o jediný orgán, který přichází do styku s téměř všemi tkáněmi těla. Hematologická vyšetření tak patří v dnešní době mezi jedny z nejdůležitějších a nejčastějších laboratorních vyšetření, která mohou lékařům poskytnout důležité informace o nemocném. Předmět Laboratorní hematologie I je úvodem do problematiky tohoto oboru se zaměřením na složení krve, vznik, vývoj a morfologii jednotlivých krevních elementů a základní metody jejich laboratorní analýzy (včetně anomálií). Témata: Buňka – základní jednotka živých systémů, Tělní tekutiny (krev, tkáňový mok, lymfa), Krvetvorba, Funkce a fyziologie krevních buněk, Morfologická vyšetření, Anomálie krevních buněk
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. (05.10.2021)

Zápočet

Literature - Czech
Last update: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. (05.10.2021)

Povinná:

 • Pecka, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu. Český Těšín: FINIDR, 2002, 160 s. ISBN 80-86682-01-3.
 • Pecka, Miroslav Bláha, Milan. Praktická hematologie : laboratorní metody. Český Těšín: Infiniti art, 2010, 343 s. ISBN 978-80-903871-9-5.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. (05.10.2021)

Úvod

 • Krev a tělní tekutiny - vymezení pojmu hematologie; tělní tekutiny, krevní oběh, lymfa
 • Složení a funkce krve

Krvetvorba

 • Kostní dřeň - struktura a uložení, přestup krvinek z dřeně
 • Vznik a vývoj - krvetvorba během zárodečného života a po narození
 • Pluripotentní kmenové buňky, progenitorové buňky, prekurzorové buňky, terminální stadia

Myelopoéza

 • schéma myelopoézy
 • zásoby (pooly) krevních buněk
 • Posuzování buněčné zralosti a aktivity
 • Regulační mechanizmy krvetvorby

Erytropoéza

 • Vývojová řada červené krvinky - normální a megaloblastová
 • Parametry červené krvinky
 • Železo - příjem železa do organizmu; regulace stavu železa; pohyb a formy železa; přenos železa do erytroblastů
 • Hemoglobin – charakteristika, struktura a syntéza; vývoj molekuly lidského Hb; patologické (abnormální) hemoglobiny; funkce Hb; rozpad Hb

Lymfopoéza

 • Druhy lymfocytů
 • Lymfatické orgány člověka
 • Stimulace lymfocytů antigenem
 • Ostatní buňky lymforetikulárního systému

Funkce a fyziologie krevních buněk

 • Fyziologie bílé krvinky - životnost, struktura, metabolismus, stárnutí a zánik
 • Nespecifická a specifická buňkami zprostředkovaná imunita
 • Fyziologie červené krvinky - životnost, struktura, metabolismus, stárnutí a zánik
 • Fyziologie a funkce krevní destičky - životnost, struktura, metabolismus, stárnutí a zánik

Morfologická vyšetření

 • Analyzátory krevních buněk – principy; stanovení parametrů krevního obrazu a rozpočtu leukocytů; stanovení počtu retikulocytů a erytroblastů
 • Mikroskopické metody - rozpočet leukocytů; stanovení počtu retikulocytů a erytroblastů; schistocyty, erytroblasty
 • Vyšetření hemoglobinopatií a hemolytických anémií

Anomálie krevních buněk

 • Anomálie červené krvinky
 • Anomálie bíle krvinky
 • Anomálie krevní destičky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html