SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Selected Separation Methods - GB178
Title: Vybrané separační metody
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:28/28, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: (ZB navaz.,1.r.)
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Incompatibility : GBN001
Interchangeability : GBN001
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: SOLICH/FAF.CUNI.CZ (21.08.2008)
The aim of the subject is to deepen the knowledge and extend theoretical and selected experimental knowledge in the area of separation analytical methods, especially from the chromatographic and electrophoretic methods, which have an important role in the specialized experimental procedures of the clinical, biochemical, toxicological or other laboratories for the analysis of biological samples. Students will be acquainted with new trends and progresses in these separation methods. Practical classes are realized partly as seminars, partly as practical training in the small 4-5 members groups of students.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (30.10.2019)

Praktická cvičení

1.      Absolvování všech praktických cvičení.

2.      Základní teoretické znalosti k prováděným úlohám, které budou přezkoušeny vyučujícím na začátku či v průběhu praktického cvičení.

3.      Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři.

4.      Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení.

 

Přednášky

1.      Absolvování přednášky Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí, která bude přípravou na praktická cvičení, a kde studenti obdrží rozpis na tato cvičení. Na přednášce budeme evidovat přítomnost studentů pomocí prezenční listiny.

 

Zkouška

1.    Zkouška z Vybraných separačních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním systému, začátek a místo konání jsou vždy specifikovány.

2.    Pro konání zkoušky je nutný zápočet z praktických cvičení.

3.    Zkouška je písemná, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Zdravotnická bioanalytika – Vybrané separační metody.

Syllabus -
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (19.12.2017)

? Introduction to the subject Advanced separation methods
? Modernization of instrumentation in the field of separation methods
? Recent trends in the development of liquid chromatography
? New types of stationary phases (monolithic stationary phases and their application, particle stationary phases, etc.)
? Combination of new types of columns and liquid chromatography with Mass spectrometry detection (HPLC-MS)
? Sequential injection chromatography
? Ultra Performance Liquid Chromatography - UPLC
? Troubleshooting in HPLC
? Current trends in electrophoretic methods, miniaturization, electrophoresis on chip, etc.
? Non-aqueous capillary electrophoresis and its application
? Selected applications of capillary electrophoresis ? separation of peptides and proteins, chiral separations
? On-line ?stacking? techniques in capillary electrophoresis

Entry requirements - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (19.12.2017)

Absolvování předmětů Analytická chemie a Instrumentální metody.

Teaching methods -
Last update: SOLICH/FAF.CUNI.CZ (21.08.2008)

Lectures, seminars and practical training

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. (19.12.2017)

Absolvování praktických cvičení.
Písemná zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html