SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Advanced Statistics - GAPS002
Title: Advanced Statistics
Guaranteed by: Department of Biophysics and Physical Chemistry (16-16110)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/10, C [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Dipl.-Math. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2022/23 PS
Annotation -
Advanced Statistics addresses standard and modern statistical methods that are popular in pharmaceutical research. Experience with basic statistical procedures and the resulting interpretation of results is expected. Students will learn about other methods offered by the GraphPad software, in which specific examples from pharmacy and related fields are practiced
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Course completion requirements -
The course requires to pass a credit test, which consists in performing statistical analyzes before the PC in GraphPad. The analyzes are analogous to those discussed at the seminars. Every student has a tmost 3 tries.
Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Literature -

Obligatory:

  • Li Wan Po, Alain. Statistics for pharmacists. London: Blackwell Sci., 1997, 252 s. ISBN 0-632-04881-6.
  • Box, George E. P. Hunter, J. Stuart Hunter, William Gordon. Statistics for experimenters : design, innovation, and discovery. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2005, 633 s. ISBN 0-471-71813-0.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Syllabus - Czech

Opakování základních pojmů

Popisná a matematická (induktivní) statistika. Nejběžnější parametry statistických souborů. Normální rozdělení a centrální limitní efekt. T-, Chi-kvadrát- a F-rozdělení. Vzorkování a statistická nezávislost, korelace. 

Základní testy, intervaly spolehlivosti

Z-test a různé typy t-testů, F-test o shodě rozptylů. Jedno- a dvoustranné testy, ANOVA pro jeden a více faktorů. Rozložení variability pomocí různých typů součtů kvadrátů. Intervaly spolehlivosti a jejich vztah k testům hypotéz.  

Regresní modely

Jejich smysl a možnosti použití. Lineární regrese a logistická regrese. Multivariate modely. Survival analysis, Cox modely.

Testy pro kvalitativní proměnné

Chi-kvadrát test dobré shody (Pearsonův chi-kvadrát test).  Dummy coding pro lineární a logistickou regresi. 

Párování

Párování, randomizace, (randomizované) blokování.

Neparametrické metody

Použití neparametrických metod. Permutační testy, Fisherův exaktní test, rank-sum test (Mann-Whitney U-test), Wilcoxonův test, Kruskal-Wallis test, Friedlandův test.

Klasifikační úlohy 

Shlukování, (lineární) diskriminační analýza.

Plánování experimentů

Design of Experiments (DoE), faktoriální design, PCA, statistická síla.

Zpracování výsledků

Ověření předpokladů, vylučování odlehlých hodnot, missing values, meta-analýzy.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
Teaching methods - Czech

Seminare probihaji pred PC pomoci programu GraphPad. Studenti samostatne pocitaji priklady. 

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (11.10.2021)
Requirements to the exam - Czech

Predmet nepredpoklada absolvovani zkousky.

Last update: Duintjer Tebbens Erik Jurjen, doc. Dipl.-Math., Ph.D. (19.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html