SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Medical practice during summer vacation - Surgery - FV10047
Title in English: Prázdninová praxe v nemocnici - chirurgie
Guaranteed by: Academic Department of Surgery (15-440)
Faculty: Faculty of Medicine in Hradec Králové
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10 C [days/semester]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
Attributes: Prázdninový předmět
Pre-requisite : {Všeobecné lékařství 2. ročník}, FV10073
Incompatibility : FG10049
Interchangeability : FG10049, F0108102
Is incompatible with: FG10049
Is interchangeable with: FG10049
In complex pre-requisite: FV10068, FV10069, FV10070, FV10071, FV10072, FV10075, FV10076, FV10077, FV10078, FV10079
Annotation - Czech
Last update: Ing. Andrea Holcová (03.06.2019)
Studenti 4. ročníku absolvují 10 denní (2 týdenní ) praxi na klinických pracovištích katedry chirurgie nebo smluvních a dalších uznaných odděleních v České republice i v zahraničí v pozici studenta s částečným lékařským vzděláním se zaměřením na jejich edukaci v provozu chirurgických pracovišť na jejich standardních lůžkových odděleních, ambulancích, operačních sálech a jednotkách intenzivní péče. Jsou vedeni určenými tutory, kteří koordinují jejich pobyt na příslušném oddělení tak, aby si upevnili dosud získané znalosti a dovednosti.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Andrea Holcová (03.06.2019)

Zápočet

  • Získání zápočtu absolvováním 2 týdenní praxe na různých chirurgických odděleních v nemocnicích.
  • Zápočet bude udělen na základě 100% účasti. Případná nepřítomnost musí být omluvena na sekretariátu katedry chirurgie a vedoucí katedry rozhodne o uznání omluvy a způsobu náhrady zameškané praxe.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html