SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Role of a Doctor in Prevention of HIV Infection - EV530X01
Title in English: Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovliv. znalost., post. ml.
Guaranteed by: Ústav epidemiologie (14-530)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/14 --- [hours/semester]
summer s.:0/14 C [hours/semester]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (20)
summer:unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
MUDr. Miroslava Šteklová
Classification: Medicine > Auxiliary Subjects
Incompatibility : E0107530
Interchangeability : E0107530
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Instruktáž studentů LF v oblasti cest přenosu viru HIV, možností prevence a terapie AIDS, ostatních pohlavně
přenosných nemocí apod.. Důraz je kladen na medicínsky korektní prezentaci této problematiky středoškolským
studentům a na adekvátní a účinnou komunikaci s nimi. V navazující části bude provedena zdravotně výchovná
akce „Hrou proti AIDS“. jedná se o vyzkoušený interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, během kterého
budou studenti LF pracovat se skupinami 10 – 15 studentů plzeňských středních škol na pěti stanovištích.
Seznámení se s projektem a zacvičení v komunikaci včetně vlastní organizace výchovné akce zajistí Odbor
sledování zdravotního stavu a podpory zdraví KHS Plzeňského kraje.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Podle doporučení vyučujícího.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Účast na instruktážích a aktivní účast při zdravotně výchovných akcích.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html