SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Neurological Disorders in Children and Adolescents - EV380X02
Title in English: Neurologická problematika u dětí a adolescentů
Guaranteed by: Klinika neurologická (14-380)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Jitka Rokytová
Incompatibility : E0106901
Interchangeability : E0106901
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Neurologické problémy u dětí a adolescentů jsou významné a časté. Předmět poskytne podstatné základní
informace o vývojové neurologii, geneticky vázaných, vrozených i získaných neurologických nemocech u dětí, o
hlavních neurologických klinických jednotkách. Dále informace o diagnostice, léčebných možnostech a prevenci.
Budou uvedeny rovněž informace o vztazích k ostatním blízkým medicínským oborům, o ošetřování, rehabilitaci,
ergoterapii, výživě, logopedické a psychologické péči, o komunikaci s rodinou. Dále o úloze praktického lékaře,
praktického lékaře pro děti a dorost, o úloze rodiny, možnostech sociální pomoci a péče, a rovněž o aktuální
struktuře zdravotnické péče a právní problematice.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Hana Hrubá (23.05.2018)

Aktivní účast s ústním ověřením znalostí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html