SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
The Complex Approach to Stroke - EV380X01
Title in English: Komplexní problematika mozkových cévních příhod
Guaranteed by: Klinika neurologická (14-380)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
MUDr. Vladimír Rohan, Ph.D.
Incompatibility : E0106900
Interchangeability : E0106900
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Mozkové cévní příhody – ikty patří mezi onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou, velkým zdravotnickým,
ekonomickým a sociálním významem. Předmět poskytne podstatné informace o patofyziologii iktů, jejich typech,
příčinách, diagnostice, léčebných možnostech a prevenci. Komplexnost znamená, že budou uvedeny rovněž
informace o vztazích k ostatním blízkým medicínským oborům, o ošetřování, rehabilitaci, ergoterapii, výživě,
logopedické péči, úloze praktického lékaře, rodiny, možnostech sociální pomoci a péče, o edukaci v iktové
problematice a rovněž o aktuální struktuře zdravotnické péče a právní problematice.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Hana Hrubá (23.05.2018)

Aktivní účast s ústním ověřením znalostí

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html