SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
French Language - Basic Course - EV050X05
Title in English: Francouzština - základní kurz
Guaranteed by: Ústav jazyků (14-50)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/semester]
summer s.:0/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: winter:unknown / unlimited (30)
summer:unknown / unlimited (30)
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Hana Potměšilová
Mgr. Alena Holá
Teacher(s): PhDr. Hana Potměšilová
Incompatibility : E0104131
Interchangeability : E0104131
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná literatura:

Pravda, M. – Pravdová, M.: Francouzština (nejen) pro samouky. Leda 2007 – Kapitoly 1 – 10.

Doporučená literatura

Dictionnaire en images Français. Nakladatelství a vydavatelství FIN Olomouc, ISBN 80 - 85572 - 36 – 2

Bárta, J. – Smrček, J.: Průvodce francouzskou gramatikou. Praha 1992

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Sylabus

Říjen

Úvodní lekce o francouzské výslovnosti, přízvuk, intonace, vázání, francouzská abeceda. Pozdrav, představování.

Mluvnice: sloveso, zápor, vyjadřování podmětu, otázka pomocí est-ce que

Listopad

Paris, dans la rue, oslovení – dialogy.

Mluvnice: otázka intonací, rod podstatných jmen, členy

Prosinec

Byt, zdvořilostní fráze, představování studenta LFP Plzeň.

Mluvnice: slovesa être, faire, otázka inverzí, předložka u jmen zemí a měst

Leden

Základní činnosti – televize, rozhlas, sporty, pozdravy ve francouzštině.

Mluvnice: množné číslo (členy, podstatná jména, přídavná jména), slovesa I. třídy – vzor parler, nepravidelné sloveso aller

Únor

Rodina – vzájemné vztahy, oblíbené činnosti, nemoci, u lékaře.

Mluvnice: číslovky 1-10, sloveso avoir, slovesa I. třídy typu espérer, přivlastňovací zájmena, slovosled

Březen

Studium, zaměstnání, povolání lékaře, nemocnice, zdravotnické středisko.

Mluvnice: rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý, výraz il y a, přivlastňovací zájmena

Duben

Národnosti, země, cestování, dopravní prostředky.

Mluvnice: opisný budoucí čas, avoir à faire qc., de po výrazech množství

Květen

Telefonování, adresa, v hotelu, nákupy.

Mluvnice: přídavné jméno slovesné – příčestí minulé (passé composé), předložky à, en, chez,záporné výrazy personne, rien, jamais, plus, neurčitý podmět on, zájmeno quel.

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast na výuce, úspěšné absolvování zápočtového testu v rozsahu probraného učiva – viz sylabus

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html