SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
Evolution and diversity of human populations - EV040X10
Title: Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací
Guaranteed by: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 3 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: 3
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.
Attributes: Volitelné předměty pro Všeobecné lékařství
Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Annotation -
Last update: Ing. Jiřina Havránková (21.10.2019)
The aim of the course is to offer medical students an interpretation of current knowledge concerning variability
human populations from the perspective of human evolution as a species. The lectures summarize the evolutionary evolution of our ancestors and
H. sapiens in view of the geographical distribution of their populations. We pay attention to morphological, physiological
behavioral adaptations to bipedia and encephalization, as well as somatic variability of individual human populations
including epidemiological aspects of selected disorders and diseases. We also deal with parallels between historical ones
development of mammals including humans and ontogenetic development.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná:

 • Dunbar R. Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Academia, Praha, 2009.
 • Morris D. Lidský živočich. Balios, 1994.
 • Shubin N. Ryba v nás. Cesta tři a půl miliardy let dlouhou historií lidského těla. Paseka, Praha, 2009.

Doporučená:

 • Caroll S.B. Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné. Academia, Praha, 2010.
 • Conroy G.C. Reconstructing human origins: a modern synthesis. Norton, New York, 1997
 • Darwin Ch. O původu člověka. Academia, Praha, 2006.
 • de Beer. Embryos and ancestors. Oxford University Press, London, 1958.
 • Flegr J. Evoluční biologie. Academia, Praha, 2009.
 • Gould S.J. Jak neměřit člověka. Pravda a předsudky v dějinách hodnocení lidské inteligence. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998.
 • Gould S.J. Ontogeny and phylogeny. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusets, 1985.
 • Horder TJ., Presley R. , Slípka J. The head problem : the organizational significance of segmentation in head development. Karolinum, Praha, 2010.
 • Jones S. Y: Původ mužů. Paseka, Praha, 2008.
 • Kalinka AT, Tomancak P. The evolution of early animal embryos: conservation or divergence? Trends Ecol Evol. 2012 Jul;27(7):385-93.
 • Klíma M. Záhady lidského těla. Člověk - tvor nedokonalý. Ikar, Praha, 2008.
 • Larson E.J. Evoluce. Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie. Slovart, Praha, 2009.
 • Leakey R. Původ lidstva. Archa, Bratislava, 1996.
 • Lippa R.A. Pohlaví. Příroda a výchova. Academia, Praha, 2009.
 • Marks J. Jsme téměř 100% šimpanzi? Lidoopi, lidé a geny. Academia, Praha, 2006.
 • Mayr E. Co je evoluce. Academia, Praha, 2009
 • Mayr E. Co je evoluce. Aktuální pohled na evoluční biologii. Academia, Praha, 2009.
 • Morris D. Dítě - zázrak prvních dvou let. Perfekt, 2008.
 • Nečas, O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty. H&H, Praha, 2000.
 • Ridley M. Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Mladá fronta, Praha, 2007.
 • Roček Z. Historie obratlovců. Evoluce, fylogeneze, systém. Academia, Praha, 2002.
 • Snustad D.P., Simmons M.J. Genetika. MU, Brno, 2009
 • Stone I. Původ. Životopisný román o Charlesi Darwinovi. Jota, Brno, 2012.
 • Stringer Ch., Andrews P. The complete world of human evolution. Thames and Hudson, London, 2005
 • Svoboda J.A. Předkové. Evoluce člověka. Academia, Praha, 2014.
 • Uhlíř M. Jak jsme se stali lidmi. Dokořán, Praha, 2007.
 • Wells S. Adam a jeho rod. Genetická odysea člověka. Dokořán a Argo, Praha, 2005.
 • Zrzavý J., Storch D., Mihulka S. Jak se dělá evoluce. Od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha, 2004.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.10.2019)

Aktivní účast.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

1. Historický vývoj savců, zvl. primátů včetně člověka, vztah mezi evolucí a ontogenetickým vývojem

2. Základy evoluce, adaptace na různé životní podmínky, selekce a přírodní, pohlavní a příbuzenský výběr (bude upřesněno ve vztahu k přednášce 3)

3. Rekapitulace základů genetiky ve vztahu k evoluci a variabilitě, principy populační genetiky (bude upřesněno ve vztahu k přednášce 2)

4. Člověk jako primát, specifické znaky člověka, příklady adaptací člověka

5. Přehled evoluce člověka - vznik homininů, utváření rodu Homo, neandrtálci a anatomicky moderní člověk (morfologické změny, biologické a kulturní adaptace)

6. Evoluce člověka v behaviorálních a sociokulturních souvislostech (např. porod, dlouhé prereprodukční období, výběr partnera, význam sexuality, sociální vztahy apod.)

7. Mezipopulační variabilita současného člověka - genetická, fyziologická a morfologická, epidemiologické aspekty

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html