SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Quantitative Histology Applied in Medical Research - EV040X09
Title in English: Kvantitativní histologie v medicínském výzkumu
Guaranteed by: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Incompatibility : E0103041
Interchangeability : E0103041
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Cílem je seznámit studující lékařství se zásadami histologického hodnocení mikroskopického složení tkáňoových vzorků pro výzkumné účely. Jsou probrány základní kroky při odběru, zpracování a kvanfitikace složení tkáňových vzorků, a to jak u vzorků od pacientů, tak při experimentech u zvířecích modelů vybraných onemocnění.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná:

Tonar Z., Kochová P., Witter K., et al. (2008): Atlas kvantitativní
histologie, pp. 111.
Výukový portál Mefanet Lékařské fakulty v Plzni. Dostupný z WWW: http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=29. ISSN 1804-4409.

Balko J, Tonar Z., Varga I., Hudák R. et al. (2016): Memorix histologie. Triton, Praha. pp. 560.

Doporučená:

Burkitt H.G., Young B., Heath J.W.: Wheater´s Functional Histology. A text
and colour atlas. 3rd edition. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1993.
Martínek J., Vacek Z.: Histologický atlas. Grada, 2009.


Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Formulace vědecké hypotézy.

Typy vědeckých studií.

Stereologie - geometrické sondy a hodnocené parametry.

Využití histologie v medicínských výzkumých studiích u pacientů a animálních modelů onemocnění z následujících
oblastí:

 • analýza stěny tepen a žil
 • hustota mikrocév v nádorové tkáni
 • mikroporozity v kompaktní kosti
 • apoptóza u testování protinádorového potenciálu sorafenibu v tkáňové kultuře
 • kvantifikace neuronů a glie u modelu Parkinsonovy choroby a při analýze transdukce virových vektorů v mozku myši
 • mikrotrhliny v biomechanice tupých traumat ledvin
 • vliv tkáňových lepidel na stěnu aorty
 • zánětlivá infiltrace tkání
 • změny peritonea při peritoneální dialýze
 • hodnocení regenerace kosti po vytvoření experimentálních defektů
 • proliferace a vleikost hepatocytů
 • segmentální rozdíly v mikrostruktuře aorty

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Aktivní účast.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html