SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Congenital and Developmental Disorders - EV040X07
Title in English: Vrozené a vývojové vady
Guaranteed by: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0 C [hours/semester]
Capacity: unlimited / unknown (210)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Teacher(s): prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Incompatibility : E0103044
Interchangeability : E0103044
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)
Cílem předmětu je obohatit výuku embryologie o přehled nejčastějších vývojových vad jednotlivých orgánových
systémů a vrozených syndromů. V přednášce jsou představeny základní pojmy teratologie, dále přehled
teratogenů, screening v průběhu těhotenství a metody prenatální diagnostiky. Zmíněny jsou vývojové vady CNS,
srdeční vady, vady močopohlavního systému a trávicího traktu, vady oblasti krku, hrudníku a břicha a vady skeletu.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Povinná:

Sadler T.W. Langmanova lékařská embryologie. Překlad 10. vydání (Grim M., Naňka O., editoři překladu). Grada, Praha, 2011.

Doporučená:

Hájek Z., Kulovaný E., Macek M. Základy prenatální diagnostiky. Grada, Praha, 2000.
Moore K.L., Persaud T.V.N. Zrození člověka. ISV nakladatelství Praha 2002
Peterka M., Novotná B. Úvod do teratologie. Příčiny a mechanizmy vzniku vrozených vad. Karolinum, Praha, 2010.
Žižka J. Diagnostika syndromů a malformací. Galén, Praha, 1994.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (24.05.2018)

Účast

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html