SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
The use of nanotechnology in medicine today. - EV030X09
Title in English: Využití nanotechnologií v současné medicíně.
Guaranteed by: Ústav biologie (14-30)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (50)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Incompatibility : E0104034
Interchangeability : E0104034
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Přednáška seznamuje s moderním technologickým přístupem - použitím nanomateriálů, které jsou již v klinických zkouškách, a nebo mají potenciál pro biomedicínské využití. Seznámíme se s vlastnostmi nanomateriálu a naučíme se, jak jich efektivně využít pro výzkum a vývoj léčebných postupů.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Literatura povinná:

Hošek Jan, Úvod do nanotechnologie. Česká technika, 2010, ISBN 978-80-01-04555-8.

Literatura nepovinná:

Bhushan, B. Springer handbook of Nanotechnology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. ISBN 978-3-642-02524-2.

G. Cao, Nanostructures & Nanomaterials: Synthesis, Properties & Applications, Chapter 8. Characterization and Properties of Nanomaterials. Imperial College Press, London, 2004. ISBN 1-86094-4159.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

aktivní účast

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Sylabus:

Nanomateriál – definice, vlastnosti, metody přípravy a charakterizace. ISO standard, pásová struktura, quantum dots, bottom-up, top-down, vysokorozlišovací mikroskopie, mikroskop atomárních sil.

Nanočástice a medicína- typy materiálu, oblast využití, nanodiamant, luminiscence, sp2 a sp3 konformace karbonu, Ramanův spektrometr, Au nanočástice, plasmony.

Nanosenzory - povrchové modifikace nanočástic, nanovlákna, konfokální mikroskopie, genová terapie, nanokrystalický diamant, mikroelektrodové pole.

Průlomové práce uplatňující nanomateriál v oblasti vývoje terapeutických postupů – doxorubicin, apoptóza, průtoková cytometrie, smart tatoo, bifosfonáty, mucin, CALAA-01.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html