SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Tick-borne diseases - EV030X05
Title in English: Nemoci přenášené klíšťaty
Guaranteed by: Ústav biologie (14-30)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 4 [hours]
Capacity: unknown / unknown (26)
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Alena Kučerová
Incompatibility : E0103031
Interchangeability : E0103031
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Cílem přednášky (první) je nejprve seznámit studenty s biologií klíštěte obecného, našeho nejhojnějšího klíštěte, které hraje významnou roli v přenosu u nás dvou závažných nemocí – klíšťové encefalitidy (KE) a Lymeské boreliózy (LB). Pozornost bude věnována nejen výše uvedeným, ale i dalším virovým, bakteriálním a parazitárním chorobám (přednáška druhá), které klíšťata u nás i ve světě přenášejí (etiologie, projevy chorob, klinický průběh, léčba). Závěr přednášky obsahuje výčet klinicky nejpoužívanějších diagnostických laboratorních metod při průkazu KE a LB s důrazem na Elisu a Western
Blot.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Aktivní 100% účast na obou přednáškách a splnění závěrečného testu = udělení zápočtu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Hana Roháčová: Onemocnění přenášené klíšťaty (http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/06/05.pdf)

Diagnostika a terapie Lymeské boreliózy: http://www.borreliose-gesellschaft.de/Texte/DBG-Leitlinien_2011_CZ.pdf

http://www.szu.cz/tema/prevence/onemocneni-prenasena-klistaty-v-ceske-republice

A obecně pro zájemce o parazitologii: učebnice Volf, Horák a kol: Paraziti a jejich biologie

http://casopis.vesmir.cz/clanek/mohou-komari-prenaset-lymskou-borreliozu

 


 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

První přednáška:

 • Klíšťata (biologie a životní strategie, výskyt, význam slin, odstraňování klíšťat, sezónní výskyt a aktivita klíšťat…)

 • Ochrana (fyzikální a chemická) a prevence

 • Virózy (klíšťová encefalitida, východoasijská klíšťová encefalitida)

 • Lymeská borelióza

 • Příznaky, léčba, vakcinace, výskyt v ČR

   

Druhá přednáška:

 • Další choroby bakteriální (ehrlichióza, tularémie, bartonelóza, rickettsiózy)

 • Choroba protozoární (babezióza)

 • Příznaky, léčba, vakcinace, výskyt v ČR

 • Další choroby virové (arbovirózy)

 • Diagnostické metody přímé (kultivace, mikroskopie, PCR) a nepřímé sérologické (ELISA a WesternBlott, komerční Immuno Assaye), interpretace

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)

Aktivní 100% účast na obou přednáškách a splnění závěrečného testu = udělení zápočtu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html