SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Clinical Anatomy - Case Reports - EV010X01
Title in English: Klinická anatomie – kazuistiky
Guaranteed by: Ústav anatomie (14-10)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 2 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. David Štěpánek, Ph.D.
MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
MUDr. Markéta Kottová
Teacher(s): MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
MUDr. Markéta Kottová
MUDr. David Štěpánek, Ph.D.
Incompatibility : E0103012
Interchangeability : E0103012
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (16.05.2018)
Přednáška je určena zejména studentům 2. ročníku. Je mozaikou klinických kazuistik z traumatologie,
neurochirurgie a radiodiagnostiky s důrazem na konkrétní, praktické aplikace anatomických znalostí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html