SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
First Aid - EP0101430
Title in English: První pomoc
Guaranteed by: Department of Anaesthesiology and Resuscitation (14-430)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/8 C [hours/semester]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Richard Pradl, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
MUDr. Jan Zatloukal, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Classification: Medicine > Basic Sciences
Incompatibility : E0101097
Interchangeability : E0101097
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (12.02.2019)
Student se naučí jednoduchý algoritmus vyšetření a zajištění životních funkcí. Osvojí si základní postup
kardiopulmonální resuscitace včetně techniky nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání u všech věkových
skupin a za různých situací (užití automatizovaného externího defibrilátoru, péče o dusícího se pacienta). Dále si
osvojí postupy základů první pomoci – ošetřování ran, zástavy krvácení, péči o zlomeniny, popáleniny apod.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (12.02.2019)

Povinná:

Málek J., Dvořák A., Knor J. a kol: První pomoc (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-782-version1-prvni_pomoc_2013_05_20.pdf)

Pro anglické studenty:

Málek J., Dvořák A., Knor J. a kol: First Aid: (https://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-234-version1-first_aid_2016_03_03.pdf)

Doporučená:

Prezentace z výuky: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=24

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (12.02.2019)

100% účast na praktikách; Praktické provedení neodkladné resuscitace na zpětnovazebném modelu; Příprava řešení kritické situace

Syllabus -
Last update: Ing. Lenka Křikavová (07.02.2019)

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) - Basic life support (BLS)

Practical training of CPR on models

Model situations in CPR

First aid in injuries and in life threatening situations

Basics of bandage techniques, immobilization of fractures, stop of bleeding

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html