SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Anesthesia in Animal Experiment - EDPECH001
Title: Anestezie v animálním experimentu
Guaranteed by: Department of science and research (14-260)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)
Kurz "Anestezie v animálním experimentu" pro postgraduální studenty LFP UK je zaměřen na získání základních
informací k problematice poskytování anestezie a analgezie experimentálních zvířat, tak, aby byla zajištěna
adekvátní péče bez rizika ohrožení vitálních funkcí experimentálních subjektů, ale zároveň bylo dosaženo
adekvátní úlevy od bolesti a možného utrpení. Kurz se uskutečňuje jednou ročně v rozsahu 90 minut, je povinný
pro studenty se zaměřením na "Experimentální chirurgii", zápočet je udělen za účast. V případě potřeby je možná
výuka v anglickém jazyce.
Literature - Czech
Last update: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)

Liška V. et al.: Experimental Surgery, Nava 2016. ISBN 978-80-7211-490-0.

Fish et al.: Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals, Academic Press 2008. ISBN 978-01-2373-898-1.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Daniela Vyzrálová (21.11.2018)

Studenti se seznámi s problematikou poskytování anestezie a analgezie v animálním experimentu. Nejprve jsou zodpovězeny základní otázky k poskytování anestezie a analgezie - etické principy a bariéry. Následně je podrobněji probrána anestezie u malých a velkých zvířat s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých skupin. Zevrubně je pojednáno o monitoraci a nutném zajištění animálních subjektů. Komentována je dále problematika pooperační péče a zhodnocení adekvátní míry úlevy od bolesti. Je zmíněna i problematika etiky a vlastního provedení eutanázie animálních subjektů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html