SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Clinical biochemistry - EAP0105540
Title: Clinical Biochemistry
Guaranteed by: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/50, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Teacher(s): prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Incompatibility : EA0110126
Pre-requisite : EAP0104330
Interchangeability : EA0110126
Is pre-requisite for: EAP0106130, EAP0106310, EAP010613S
Is interchangeable with: EA0110126
Annotation - Czech
Absolvent studia medicíny získá přehled o provozu a organizaci práce v klinické laboratoři. Seznámí se s
problematikou preanalytických vlivu na výsledek laboratorního vyšetření, metodami určování referenčních mezí a
otázkami tzv. "evidence-based laboratory medicine" (mj. diagnostická citlivost, specifičnost, pojem rizikového
faktoru atd.). V návaznosti na znalost metabolických pochodu ve zdravém organismu má absolvent studia pochopit
využití znalosti jejich změn pro stanovení diagnózy a prognózy častých a závažných onemocnění, porozumět
problematice toxikologických analýz i laboratorního monitorování léčby.
Last update: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
Literature - Czech

Povinná

Kurz Klinická biochemie, dostupný on-line z WWW: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172

Course Clinical biochemistry, accessible on-line from WWW: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=170

Doporučená

Racek J.: Klinická biochemie, 2. vydání. Galén a Karolinum Praha 2005.

Beckett, G.J., Walker, S.W., Rae, P., Ashby,P.: Lecture Notes Clinical Biochemistry.

9thEdition, Wiley-Blackwell, Oxford, London, Edinburgh etc., 2013, 344 pp. ISBN: 9781118272114

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
Requirements to the exam - Czech

zápočet a zkouška

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
Syllabus - Czech

1. Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

2. Referenční hodnoty, způsob určení

3. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality

4. Citlivost a specifičnost metody, vzájemné vztahy, laboratorní screening

5. Základní vyšetření moče

6. Nebílkovinné dusíkaté látky

7. Elektroforetické typy

8. Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin

9. Význam stanovení Na, K, Cl

10. Význam stanovení Ca, P, Mg

11. Stopové prvky

12. Vitaminy

13. Hormony štítné žlázy

14. Hormony hypothalamu a hypofýzy

15. Hormony kůry nadledvin

16. Metabolická acidóza

17. Metabolická alkalóza

18. Respirační poruchy acidobazické rovnováhy

19. Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy

20. Význam stanovení osmolality

21. Sérové lipidy: Metabolismus a vztah k aterogenezi

22. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy (kromě lipidů)

23. Klinicko-biochemická vyšetření u onemocnění jater

24. Laboratorní diagnostika žloutenek

25. Laboratorní známky kostní přestavby

26. Funkční zkoušky ledvin

27. Laboratorní vyšetření gastrointestinálního traktu

28. Laboratorní diagnostika diabetu

29. Laboratorní kontrola diabetu

30. Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

31. Laboratorní známky zhoubného novotvaru

32. Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku

33. Dědičné poruchy metabolismu - laboratorní diagnostika

34. Laboratorní vyšetření u urolitiázy

35. Laboratorní vyšetření v těhotenství

36. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku

37. Základní principy toxikologického vyšetřování

Last update: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html