SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Management - E0209470
Title: Management
Guaranteed by: Stomatologická klinika (14-470)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (50)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Robert Houba, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Attributes: Volitelné předměty pro Zubní lékařství
Annotation - Czech
Předmět poskytuje studentovi základní informace ohledně organizace zdravotní péče v oboru zubní lékařství v ČR.
Student je seznámen s významem a funkcí ČSK a získá znalosti o provozu a řízení zubní ordinace i způsobech
úhrady zdravotní péče. V rámci předmětu je také probrána problematika komunikace s pacienty, včetně pacientů
handicapovaných.
Last update: Buriánková Martina, Mgr. (04.05.2020)
Aim of the course - Czech

Student má základní znalost o organizaci práce a ekonomiky v zubní ordinaci.
Student zná základní pravidla komunikace s pacienty i ostatními subjekty.

Last update: Buriánková Martina, Mgr. (14.12.2017)
Course completion requirements - Czech

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích.

Last update: Hošková Marcela, Mgr. (24.09.2020)
Literature - Czech

Povinná:

Scott S. Management zubní praxe jako srdeční záležitost: zdraví pacienta na prvém místě. Rumburk: Česká stomatologická akademie, 2015.

Matoušková I, Sedlatá Jurásková E. Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace. Praha: Grada, 2017.

Doporučená:

Kotyza O. Marketing ve stomatologii. Dent.e.s., 2015.

Houba R, Zemen J, Bartáková V. Rukověť zubního lékaře: pacient se zdravotním rizikem. 2. doplněné a upravené vydání, Praha: HBT, 2016.

Last update: Buriánková Martina, Mgr. (04.05.2020)
Teaching methods - Czech

Přednášky

Last update: Dundová Jitka (13.11.2017)
Syllabus - Czech

Organizace a funkce ČSK.

Provoz zubní ordinace z pohledu organizace práce a ekonomiky.

Problematika úhrady zdravotní péče z pohledu praktického zubního lékaře.

Komunikace s pacientem v zubní ordinaci.

Psychologický přístup k pacientovi, včetně handicapovaného pacienta.

Last update: Buriánková Martina, Mgr. (04.05.2020)
Course completion requirements - Czech

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích.

Last update: Hošková Marcela, Mgr. (24.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html