SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Ear, Nose and Throat Diseases - E0209460
Title: ORL
Guaranteed by: Klinika ORL (14-460)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. David Slouka, Ph.D.
Teacher(s): MUDr. Vladan Hrabě
MUDr. Filip Ruml
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
MUDr. David Slouka, Ph.D.
MUDr. Monika Vohlídková
Co-requisite : E0206015, E0207025
K//Is co-requisite for: E0210361, E0210477, E0210485, E0210481, E0210483, E0210479
Files Comments Added by
download Otázky z ORL čj..docx Otázky z ORL Stanislava Síbalová
Annotation -
Last update: MUDr. David Slouka, Ph.D. (06.11.2017)
Teaching takes place in the seminar room of the Department of Otorhinolaryngology – University Hospital Bory, pavilion 22, 5th floor.

Conception of the branch of orhinolaryngology and its history. Diseases of the external ear. Acute and chronic inflammatory diseases of the middle ear. Complications of middle ear inflammations. Ear tumors. Hearing disorders. Surgical treatment of middle ear inflammations and hearing impairment. Acoustic prosthetics and treatment of deafness. Ear examination methods. Nasal and sinus diseases. Nasal and sinus surgeries. Pharyngeal diseases. Laryngeal inflammatory diseases. Laryngeal tumors. Surgical treatment of laryngeal tumors. TNM classification. Speech and voice disorders and rehabilitation. Examination methods of vestibulology.
Current trends in examination methods and therapy.

Graduate students obtain an overview of the spectrum of medical care, operation as well as work organization at the Department of Otorhinolaryngology of the Faculty of Medicine and University Hospital in Pilsen. They gain knowledge of this field, its specifics and common topics being dealt with by related branches. Crucial topics are studied in theoretical lectures. In the practical part of teaching, students get some experience of working at the department, the operating theatre as well as ENT outpatient departments. As a follow-up to knowledge of previous clinical and preclinical branches, students get an overview and knowledge of the association between otorhinolaryngology and other medical branches.
Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná:
Hybášek I.: Ušní, nosní a krční lékařství, 1.vydání 1999, GALÉN - KAROLINUM; ISBN Karolinum 80-7184-949-9
Doporučená:
eORL prof.Hybáška, http://mefanet.lfhk.cuni.cz/clanky.php?aid=18
Slouka D.: Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-952-0
PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731910_Hrtan_Rakovina_hrtanu_Osetrovani_po_totalni_laryngektomii
Slouka D.: Obstrukční syndrom spánkové apnoe, 1.vydání 2015, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-953-7
PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309732241_Obstrukcni_syndrom_spankove_apnoe
Slouka D.: Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi, 1. vydání 2014, Euroverlag, ISBN 978-80-7177-968-1
PDF verze ke stažení: https://www.researchgate.net/publication/309731904_Lasery_pri_vykonech_v_ambulantni_a_klinicke_praxi

Requirements to the exam - Czech
Last update: Stanislava Síbalová (23.05.2018)

Podmínkou zápočtu je docházka na seminářích  (1 absence je tolerována).  

Požadavky ke zkoušce jsou: zápočet, znalosti v oboru otorinolaryngologie v rozsahu seminářů, přednášek a uvedené literatury.  

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Základy fyzikálního vyšetření v otorinolaryngologii
Fyziologický nález v oblasti hlavy a krku
Základy otologie, otoneurologie , vestibulologie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy audiologie a foniatrie. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy rinologie . Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Problematika dutiny ústní a hltanu. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Problematika slinných žlaz. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Problematika štítné žlázy. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy spánkové mediciny. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Základy laryngologie a problematika zevního krku. Fyzikální vyšetření, pomocné vyšetřovací metody, patologie v této oblasti, jejich diagnostika a léčba
Specifika onkologie v otorinolaryngologii
Operační přístupy v otolaryngologii
Postavení otolaryngologie v medicině, příbuzné obory, principy multidisciplinárního přístupu
Kazuistiky z oboru

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. David Slouka, Ph.D. (02.11.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html