SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Anaesthesiology - E0209034
Title: Anesteziologie
Guaranteed by: Department of Anaesthesiology and Resuscitation (14-430)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Teacher(s): doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Co-requisite : E0206015, E0207380, E0208033
K//Is co-requisite for: E0210361, E0210477, E0210485, E0210481, E0210483, E0210479
Annotation -
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)
Graduate of the subject acquires knowledge of anaesthesiology, intensive care, pain treatment and cardiopulmonary resuscitation (advanced life support). Acquired knowledge is fixed in practical training and verified with oral exam.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (02.10.2018)

Elektronické přednášky z Anesteziologie - e-learningový portál LF UK v Plzni (MOODLE) https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=228

Povinná:
Kasal E. a kol: Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Universita Karlova v Praze, Karolinum, 2003, (kromě kapitoly Kardiopulmonální resuscitace)
Kardiopulmonální resuscitace: http://mefanet.lfp.cuni.cz/lekarske-discipliny.php?disid=123
Doporučená:
Málek J.: Praktická anesteziologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada, 2016; (do strany 136)
Ševčík P. a kol.: Intenzivní medicína, Galén, 2014
Barash P. et al.: Klinická anesteziologie, Grada, 2015
Nalos D.: Periferní nervové blokády, Grada, 2010
Tyll T. a kol.: Neuroanestezie a základy neurointenzívní péče, Mladá fronta, 2014
Černý V. a kol.: Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Maxdorf, 2009
Hakl M. a kol.: Léčba bolesti, Mladá fronta, 2011
Málek J., Ševčík P.: Léčba pooperační bolesti, Mladá fronta, 2014

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Pro udělení zápočtu je nutná 100% docházka na praktických cvičeních. Po domluvě s vyučujícím je možná náhrada s jinou skupinou. Z účasti na praktických cvičeních omlouvá pouze pracovní neschopnost potvrzená lékařem. Poté je možné absolvovat ústní zkoušku.

 

Syllabus -
Last update: Mgr. Petra Volterová (07.11.2017)

Definition of anaesthesia, preanaesthetic examination, preoperative preparation, risk of anaesthesia

Pharmacology of anaesthetic agents and drugs used in anaesthesia

Technical preconditions for safe anaesthesia

Monitoring during anaesthesia

Airway management, intravenous access

Regional anaesthesia, pharmacology of local anaesthetics, complications

Strategy for management of anaesthesia, specialities of anaesthesia in acute medicine, postoperative care

Peri- and postoperative complications, prevention and treatment, allergic reaction

Shock, basics of therapy, priorities of polytrauma patient management, care of patient during transport

Hemotherapy, blood transfusion, blood derivatives transfusion, life threatening bleeding

Disorders of consciousness, monitoring in intensive care

Respiratory failure, therapy

Oxygen therapy, ways of applications, basic principles of mechanical ventilation

Basics of infusion therapy and nutrition, disorders of water and mineral metabolism, disorders of acid base balance

Strategy of pain therapy, pharmacology of analgesics, acute and chronic pain, management of postoperative pain, invasive techniques of pain therapy

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) - basic and advanced life support

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html