SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Forensic Dentistry - E0209017
Title in English: Forenzní zubní lékařství
Guaranteed by: Ústav soudního lékařství (14-120)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:7/7 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 7 [hours]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
doc. MUDr. Helena Kvapilová
Teacher(s): MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák
doc. MUDr. Helena Kvapilová
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0205472, E0205500, E0208472
Is co-requisite for: E0210361, E0210477, E0210485, E0210481, E0210483, E0210479
Annotation - Czech
Last update: Jaroslava Hanzlová (02.10.2018)
Zubní lékař by měl znát problematiku poškození života a zdraví člověka nejenom z hlediska medicínského, ale i forenzního (právní aspekty zubního lékařství). Soudní lékař se setkává především s trestní odpovědností. Pokud vznikne podezření, že jde nebo může jít o trestný čin, začne případ šetřit Policie ČR. Od klinického lékaře požaduje lékařské zprávy, neboť v rámci trestního řízení zajišťuje důkazy, že byl trestný čin spáchán.
Otázky z forenzní stomatologie jsou v atestačních otázkách – Klinická stomatologie.
Zubní lékař by měl vědět:
• Co má dělat v případě, kdy dojde k úmrtí pacienta v ordinaci nebo čekárně.
• Jak se postupuje, pokud je nalezena mrtvá osoba mimo zdravotnické zařízení.
• Jak komunikovat (ústně, písemně) s Policií ČR.
• Jak se vyšetřuje pacient na žádost PČR a co má obsahovat lékařská zpráva.
• Kdy má myslet při zjištěném orofaciálním poranění na fyzické týrání dítěte, u dospělé osoby na domácí násilí.
• Jak se hodnotí závažnost poranění pro PČR.
• Jak se provádí forenzní dentální vyšetření a jaký má význam řádné vedení zdravotnické dokumentace (zubní karty) pro identifikaci neznámé mrtvé osoby.
• Kdy může být lékař obviněn z trestného činu Neposkytnutí pomoci.
Do výuky je zařazena i soudně-lékařská problematika, s kterou se člověk v životě setkává: poranění při silniční dopravní nehodě, ovlivnění alkoholem, usmrcení elektrickým proudem, otrava oxidem uhelnatým.
Literature - Czech
Last update: Jaroslava Hanzlová (02.10.2018)

Dvořák M., Kilian J.: Základy forenzního zubního lékařství, Praha: Karolinum, 2007.
Doporučená literatura:
Kvapilová H., Dogoši M.: Soudní lékařství pro právníky a policisty, 2. rozšířené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
Dvořáček I., Dvořák M., Fryc O., Klír P., Kubišta P., Smatanová M.: Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře, Praha: Raabe, 2013.
Bowers CM.: Forensic Dental Evidence: An Investigator´s Handbook, first edition, USA: Elsevier, 2004.
Fonseca RJ., Walker RV., Betts NJ. Barber HD., Powers MP.: Oral and Maxillofacial Trauma, third edition, vol. 1, vol. 2., USA: Elsevier, 2005.
Senn DR., Stimson PG.: Forensic Dentistry, second edition, USA: CRC Press, 2010

Requirements to the exam - Czech
Last update: Jaroslava Hanzlová (02.10.2018)

Forenzní zubní lékařství

zkušební otázky pro ústní zkoušku

V. ročník 2018/2019

 

 

 1. Smrt člověka. Posmrtné změny.

 2. Úmrtí mimo/ve zdravotnickém zařízení.

 3. Náhlá smrt.

 4. Poranění tupým předmětem.

 5. Poranění ostrým předmětem.

 6. Poranění střelnou zbraní.

 7. Rána kousnutá.

 8. Poranění obličejové části hlavy – soudně-lékařská problematika.

 9. Poranění mozkové části hlavy – soudně-lékařská problematika.

 10. Poranění krku – soudně-lékařská problematika.

 11. Vyšetření pacienta na žádost Policie ČR.

 12. Hodnocení závažnosti poranění pro Policii ČR – lehké poranění, těžké poranění.

 13. Předběžná lékařská zpráva. Lékařská zpráva o zranění (odborné lékařské vyjádření).

 14. Usmrcení elektrickým proudem.

 15. Forenzní pediatrie (Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Shaken baby syndrom).

 16. Poranění při silniční dopravní nehodě.

 17. Ovlivnění alkoholem a drogami. Odběr krve. Smrt v souvislosti s požitím alkoholu.

 18. Otrava oxidem uhelnatým a topnými plyny.

 19. Neposkytnutí pomoci.

 20. Identifikace osob.

   

   odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

   přednosta ÚSL

 

 

 

Syllabus - Czech
Last update: Jaroslava Hanzlová (05.10.2018)

Forenzní zubní lékařství

V. ročník 2018/2019

 

Přednášející:     odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák  

                                  doc. MUDr. Helena Kvapilová

                            odb. as. MUDr. Jan Netolický, Ph.D. – Stomatologická klinika

 

Výuka:   semináře ŠAF 1 - středa 08:00-09:40 h (pořadí témat se může změnit) -

 

 1. 3. 10. 2018 - Dv

  Soudní lékařství – zdravotnický a forenzní význam. Forenzní zubní lékařství.

  Smrt člověka. Posmrtné změny. Úmrtí mimo/ve zdravotnickém zařízení.

  Identifikace mrtvé osoby – soudně-lékařská problematika.

 2. 10. 10. - Kv

  Náhlá smrt.

 3. 17. 10. - Dv

  Poranění tupým a ostrým předmětem.

  Poranění obličejové a mozkové části hlavy – soudně-lékařská problematika.

  Poranění krku – soudně-lékařská problematika.

  Rána kousnutá.

 4. 31. 10. - Ne

  Identifikace osob.  

 5. 14. 11. - Kv 

  Ovlivnění alkoholem a drogami. Odběr krve. Smrt v souvislosti s požitím alkoholu.

  Usmrcení elektrickým proudem.

 6. 21. 11. – Kv

  Poranění střelnou zbraní.

  Poranění při silniční dopravní nehodě.

 7. 28. 11. - Dv

  Forenzní pediatrie (Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Shaken baby syndrom). Vyšetření pacienta na žádost Policie ČR. Hodnocení závažnosti poranění pro PČR (lehké/těžké poranění). Předběžná lékařská zpráva. Lékařská zpráva o zranění (odborné lékařské vyjádření). Neposkytnutí pomoci.  Otrava oxidem uhelnatým a topnými plyny.

                                             

                   odb. as. MUDr. et MUDr. Miroslav Dvořák

                                  přednosta ÚSL

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html