SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Pediatrics - E0208029
Title in English: Pediatrie
Guaranteed by: Klinika dětská (14-360)
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
Guarantor: prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Classification: Medicine > Clinical Disciplines
Co-requisite : E0205084, E0205500, E0206014, E0206015, E0206085
Annotation -
Last update: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D. (15.11.2017)
Students of dental medicine should acquire knowledge in paediatric medicine with emphasis on the parts related to their dental specialization. This includes basic paediatric terminology, child growth and development, basics of child nutrition, must frequent childhood coagulopathies, upper respiratory tract diseases, acutely onset diseases in paediatrics, head and neck injuries, etc. Based on this knowledge, students should have at the end of the course the basic skills in paediatrics, ie to establish the contact and communication with the patient adequate to his / her age category, to physically examine the patient's, his general condition, to evaluate and to identify acute conditions, to initiate first aid in acute cases including cardiopulmonary resuscitation, to evaluate the patient's risk for dental procedures in terms of haemostasis, airway patency, infections.
Lectures are oriented with respect to the above mentioned target knowledge.
Teaching starts at 08:00 a.m. at the Department of Paediatrics, the Lochotin part of the Faculty Hospital, entrance F, 6th floor, seminary room. Students must be equipped with a lab coat and with slippers. Subject is completed by credit, condition for getting credit is full attendance at all practical exercises, and final exam.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Stožický F., Sýkora J., et al: Základy dětského lékařství. Vydání druhé. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015. ISBN 978-80- 246-2997- 1.
Doporučená literatura:
Muntau A. C.: Pediatrie. Překlad šestého vydání. Praha: Grada 2014. ISBN 978-80- 247-4588- 6.
Lebl J., Provazník K., Hejcmanová L.: Preklinická pediatrie. Druhé přepracované vydání. Praha: Galén, Karolinum 2007. ISBN 978-80- 7262-438- 6.
Lebl J., Janda J., Pohunek P., Starý J., et al: Klinická pediatrie. Praha: Galén 2012. ISBN 978-80-7262-772- 1.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Renata Kejzlarová (24.05.2018)

docházka k získání zápočtu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Praktická cvičení
Studenti se seznámí s rozdělením dětského věku, základními pediatrickými termíny, dále jsou probírány odlišnosti fyzikálního vyšetření jednotlivých věkových kategorií a význam celkového vyšetření pacienta
Studenti získávají u lůžka pacientů základní dovednosti při fyzikálním vyšetřování dětských pacientů
Studenti opakují znalosti fyzikálního vyšetřování a osvojují si teoretické znalosti pravidel komunikace s pacienty jednotlivých věkových skupin, je podrobně probírán růst a vývoj dítěte
Studenti upevňují u lůžka pacientů dovednosti při fyzikálním vyšetření dětských pacientů a získávají dovednosti při komunikaci s dětskými pacienty různých věkových kategorií
Studenti se seznámí se základy neonatologické problematiky, především s problematikou kolemporodní péče o fyziologického novorozence a problematikou časného novorozeneckého období, problematikou nejčastějších novorozeneckých patologií, ale i předčasně narozených dětí
Studenti se seznámí s algoritmy pediatrické kardiopulmonální resuscitace, především základní podpory životních funkcí
Studenti na modelech získávají dovednosti pro provádění kardiopulmonální resuscitace u dětí
Studenti se seznámí s nejčastějšími akutními stavy dětského věku, jejich příčinami a příznaky – dítě s poruchou vědomí a/nebo s křečemi, dušné dítě, febrilní dítě, dehydratované dítě, dítě s oběhovým postižením ve smyslu šokového stavu
Studenti získávají u lůžka pacientů dovednosti v rozpoznání patologií ve fyzikálním nálezu, laboratorních i grafických vyšetření s důrazem na výše uvedené akutní stavy
Studenti se seznámí s nejčastějšími onemocněními hemostázy a červené krevní řady, s jejich příznaky klinickými i laboratorními a s možnosti léčby. Studenti se dále seznámí se problematikou chronických onemocnění respiračního traktu se vztahem ke stomatologické problematice a s problematikou traumat a intoxikací v dětském věku.
Studenti prohlubují u lůžka dovednosti a zkušenosti s diagnostikou akutně i chronicky nemocných dětí
Studenti se seznámí s nejčastějšími onemocněními horní částí zažívacího traktu se vztahem ke stomatologické problematice.
Část praktických cvičení je věnována opakování nabitých znalostí a konzultacím
Praktická cvičení končí udělením zápočtů

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html